Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 27/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20074 văn bản

1

Chỉ thị 27/CT-UB năm 1998 về việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 1998-2000 do Tỉnh Bến Tre ban hành

27/CT-UB,Chỉ thị 27,Tỉnh Bến Tre,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-UB Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 1998 CHỈ THỊ V/V THỰC

Ban hành: 08/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

2

Chỉ thị 27/CT-UB năm 1992 về tổ chức diễn tập phòng chống gián điệp, trộm, cướp, giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp do tỉnh An Giang ban hành

27/CT-UB,Chỉ thị 27,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-UB Long Xuyên, ngày 28 tháng 9 năm 1992 CHỈ THỊ

Ban hành: 28/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

3

Chỉ thị 27/CT.UB năm 1992 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy – phòng nổ - phòng độc – chất phóng xạ do tỉnh Lào Cai ban hành

27/CT.UB,Chỉ thị 27,Tỉnh Lào Cai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT.UB Lào Cai, ngày 19 tháng 10 năm 1992 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG

Ban hành: 19/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

4

Chỉ thị 27/CT-UB năm 1992 về việc nghiêm cấm tổ chức dịch vụ mang thư ra nước ngoài và mang thư từ nước ngoài vào Việt Nam không hợp pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/CT-UB, Chỉ thị 27, Thành phố Hồ Chí Minh, Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 27/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 1992

Ban hành: 29/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2009

5

Chỉ thị 27/CT-UB-NC năm 1997 về việc tổ chức kỷ niệm 300 năm thành lập thành phố Sài Gòn – nay là thành phố Hồ Chí Minh (1698-1998) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/CT-UB-NC, Chỉ thị 27, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ máy hành chính, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 27/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 17

Ban hành: 17/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

6

Chỉ thị 27/CT.UB năm 1991 về Vận động và tổ chức nhân dân trồng rừng, chấm dứt việc đốn cây và phá hoang để làm rẫy trên núi do Tỉnh An Giang ban hành

27/CT.UB,Chỉ thị 27,Tỉnh An Giang,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT.UB Long Xuyên, ngày 19 tháng 12 năm 1991

Ban hành: 19/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2015

7

Chỉ thị 27/CT-UB năm 1990 về tăng cường bảo vệ và đấu tranh chống các hành vi phá hoại hệ thống lưới điện trong tỉnh Bến Tre

27/CT-UB,Chỉ thị 27,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-UB Bến Tre, ngày 19 tháng 11 năm 1990

Ban hành: 19/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

8

Chỉ thị 27/CT.UB năm 1990 về quản lý, tổ chức mạng lưới đại lý xăng dầu trong tỉnh An Giang

27/CT.UB,Chỉ thị 27,Tỉnh An Giang,Thương mại,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT.UB Long Xuyên, ngày 05 tháng 12 năm 1990

Ban hành: 05/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

9

Chỉ thị 27/CT-UB-NC năm 1996 thực hiện Nghị định 19/CP ban hành quy chế giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/CT-UB-NC,Chỉ thị 27,Thành phố Hồ Chí Minh,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 27/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 1996

Ban hành: 10/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

10

Chỉ thị 27/CT-UB năm 1990 về việc thực hiện kiểm kê và đánh giá lại tài sản trong khu vực hành chánh sự nghiệp theo Quyết định 160/HĐBT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/CT-UB, Chỉ thị 27, Thành phố Hồ Chí Minh, Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 27/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 1990

Ban hành: 22/06/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

11

Chỉ thị 27/CT-UB năm 1989 về việc tổ chức và quản lý các nhà xông và xoa bóp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/CT-UB,Chỉ thị 27 1989,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 27/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9

Ban hành: 08/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

12

Chỉ thị 27/CT-UB-NCVX năm 1995 thi hành Chỉ thị 323/TTg thực hiện Nghị quyết 8b của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về “đổi mới công tác quần chúng của đảng, tăng cường mối quan hệ giữa đảng và dân” ở các ngành, các cấp chính quyền do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/CT-UB-NCVX,Chỉ thị 27,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 27/CT-UB-NCVX TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 1995

Ban hành: 08/06/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2009

13

Chỉ thị 27/CT-UB năm 1984 về đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện chương trình công tác nhà ở của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/CT-UB,Chỉ thị 27,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 27/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 1984

Ban hành: 22/06/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

14

Chỉ thị 27/CT-UB năm 1983 về việc bán xăng giá kinh doanh cho xe, máy tư nhân và về công tác quản lý, bảo vệ xăng dầu trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/CT-UB, Chỉ thị 27, Thành phố Hồ Chí Minh, Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 27/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 1983

Ban hành: 10/06/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2009

15

Chỉ thị 27/CT-UB năm 1981 về việc quy hoạch phát triển và phân bố công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/CT-UB, Chỉ thị 27, Thành phố Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 27/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 1981

Ban hành: 14/05/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2009

16

Chỉ thị 27/CT-UB năm 1977 thực hiện tốt Thông cáo 04/TC-UB về tự do thân thể và tài sản của nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/CT-UB,Chỉ thị 27 1977,Thành phố Hồ Chí Minh,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 27/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 1977

Ban hành: 02/06/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2009

17

Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27/CT-TTg,Chỉ thị 27 2019,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển bền vững,Thúc đẩy tăng trưởng,Miền Trung,Thương mại,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-TTg Hà

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

18

Chỉ thị 27-CT/TW năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

27-CT/TW,Chỉ thị 27-CT 2019,Ban Chấp hành Trung ương,Chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng,Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 27-CT/TW Hà

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

19

Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

27/CT-UBND,Chỉ thị 27 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

20

Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2018 về giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27/CT-TTg,Chỉ thị 27 2018,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường quản lý,Nhập khẩu phế liệu,Nguyên liệu sản xuất,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT

Ban hành: 17/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.23.15