Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 24/HD-VKSTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22521 công văn

1

Công văn 1805/VKSTC-VP năm 2021 thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

1805/VKSTC-VP,Công văn 1805 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống Covid 19,Tăng cường phòng chống dịch Covid 19 Viện kiểm sát,Biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

2

Công văn 1714/VKSTC-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

1714/VKSTC-VP,Công văn 1714 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống Covid 19,Tăng cường phòng chống dịch Covid 19 Viện kiểm sát,Pháp phòng chống dịch Covid 19,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

3

Công văn 3238/VKSTC-VP năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3238/VKSTC-VP,Công văn 3238 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Phòng chống kiểm soát lây nhiễm Covid 19,Thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Viện kiểm soát bảo đảm phòng chống Covid 19,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

4

Công văn 3622/VKSTC-HĐTT về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3622/VKSTC-HDTT,Công văn 3622 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thi tuyển thiết kế,Thi tuyển viên chức y tế,Thủ tục thi tuyển công chức,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

5

Công văn 2881/VKSTC-V8 năm 2021 hướng dẫn kiểm sát đặc xá và tăng cường phòng, chống dịch Covid do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

cấp còn căn cứ vào Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá. VKSND cấp tỉnh căn cứ thêm Văn bản số 2792/VKSTC-V8 ngày 09/7/2021 của VKSND tối cao về triển khai Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

6

Công văn 2193/VKSTC-V10 năm 2021 về khai thác, tham khảo Thông báo một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

2193/VKSTC-V10,Công văn 2193 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai,Kiểm sát giải quyết vụ án hành chính trong quản lý đất đai,Nâng cao chất lượng kiểm sát vụ án hành chính về đất đai,Bất động sản,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

7

Công văn 2177/VKSTC-V8 năm 2021 về đảm bảo chất lượng kiểm sát tại cơ sở giam giữ trong tình hình phòng chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

2177/VKSTC-V8,Công văn 2177 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Đảm bảo kiểm sát tại cơ sở giam giữ trong dịch Covid 19,Kiểm sát tại cơ sở giam giữ trong tình hình dịch Covid 19,Chất lượng kiểm sát tại cơ sở giam giữ phòng chống Covid 19,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

8

Công văn 1893/VKSTC-V8 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ kiểm sát 06 tháng đầu năm 2021 tại các cơ sở giam giữ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

1893/VKSTC-V8,Công văn 1893 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID19,Thực hiện nhiệm vụ kiểm sát 06 tháng đầu năm 2021,Kiểm sát 06 tháng đầu năm 2021 tại cơ sở giam giữ,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

9

Công văn 1557/VKSTC-V1 năm 2021 hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng các điều 347, 348 và 349 Bộ luật Hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1557/VKSTC-V1,Công văn 1557 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng Điều 347 Bộ luật Hình sự,Hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng Điều 348 Bộ luật Hình sự,Hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng Điều 349 Bộ luật Hình sự,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

10

Công văn 1066/VKSTC-V12 năm 2021 về giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp “1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự được thực hiện theo quy định tại Chương về khiếu nại, tố cáo Bộ luật Tố tụng hình sự, gồm: khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của người có thẩm quyền của,...” Cũng tại Hướng dẫn liên ngành số: 24/HD/VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP, ngày 08/5/2014 của

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

11

Công văn 800/VKSTC-V15 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

800/VKSTC-V15,Công văn 800 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng công chức ngành Kiểm sát,Hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng viên chức ngành Kiểm sát,Đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức ngành Kiểm sát,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

12

Công văn 481/VKSTC-V8 năm 2021 về kiểm sát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các Cơ sở giam giữ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

481/VKSTC-V8,Công văn 481 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát phòng chống Covid19 tại các Cơ sở giam giữ,Phòng chống dịch bệnh Covid19 tại các Cơ sở giam giữ,Kiểm sát phòng chống dịch Covid19 tại Cơ sở giam giữ,Trách nhiệm hình sự,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

13

Công văn 5814/VKSTC-V14 năm 2020 giải đáp vướng mắc về nhận thức, áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5814/VKSTC-V14,Công văn 5814 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự,Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc hôn nhân,Giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

14

Công văn 5655/VKSTC-V15 năm 2020 hướng dẫn ký hợp đồng lao động do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5655/VKSTC-V15,Công văn 5655 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hướng dẫn ký hợp đồng lao động,Chế độ đối với người lao động ,Ký bổ sung hợp đồng lao động đối với cá nhân,Lao động - Tiền lương VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

15

Công văn 5631/VKSTC-V16 năm 2020 về thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5631/VKSTC-V16,Công văn 5631 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua,Thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua,Đánh giá kết quả thi đua thường xuyên,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

16

Công văn 5582/VKSTC-V15 năm 2020 thực hiện chế độ đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5582/VKSTC-V15,Công văn 5582 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Chế độ đối với hợp đồng lao động theo 68/2000/NĐ-CP,Thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo 68/2000/NĐ-CP,Chế độ đối với hợp đồng lao động trong cơ quan,Lao động - Tiền lương VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

17

Công văn 5442/VKSTC-V14 năm 2020 về giải đáp khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và thi hành án dân sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5442/VKSTC-V14,Công văn 5442 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giải đáp khó khăn về quy định của Bộ luật Hình sự,Giải đáp khó khăn liên quan đến thi hành án dân sự,Giải đáp vướng mắc liên quan đến thi hành án dân sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

18

Công văn 5086/VKSTC-C2 năm 2020 về thực hiện Biểu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5086/VKSTC-C2,Công văn 5086 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thực hiện Biểu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại,Thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại vụ án hình sự,Người dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

19

Công văn 4688/VKSTC-V14 năm 2020 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

4688/VKSTC-V14,Công văn 4688 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Áp dụng Điều 201 Bộ luật hình sự 2015,Vướng mắc Điều 201 Bộ luật hình sự 2015,Giải đáp Điều 201 Bộ luật hình sự 2015,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

20

Công văn 1359/VKSTC-V8 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

1359/VKSTC-V8,Công văn 1359 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát,Trại tạm giam,Phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số:

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188