Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 22/2003/QH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 230290 văn bản

1

Nghị quyết số 22/2003/QH11 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc Hội ban hành

22/2003/QH11,Nghị quyết 22 2003,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2003/QH11 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

2

Nghị quyết 22/2021/QH15 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Quốc hội ban hành

22/2021/QH15,Nghị quyết 22 2021,Quốc hội,Thực hiện điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2019,Dự toán chi ngân sách quyết toán ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2021

3

Nghị quyết 11/2021/QH15 về bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành

11/2021/QH15,Nghị quyết 11 2021,Quốc hội,Bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 2026,Bầu Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam,Bầu Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 2026,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

4

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003

Luật 11 2003,Quốc hội,Luật Tổ chức HĐND UBND,Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân,Luật Tổ chức ủy ban nhân dân,Luật tổ chức Hội đồng,Ủy ban nhân dân,Hội đồng nhân dân,11/2003/QH11,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

5

Luật Thanh tra 2004

Luật 22 2004,Quốc hội,Luật Thanh tra,Hoạt động thanh tra,Thanh tra Chính phủ,Thanh tra viên,Cơ quan thanh tra,Cơ quan thanh tra các cấp,22/2004/QH11,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

6

Luật Đất đai 2003

Luật 13 2003,Quốc hội,Luật đất đai 2003,Luật đất đai,Quyền sử dụng đất,Người sử dụng đất,Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Giấy chứng nhận quyền sử dụng,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,13/2003/QH11,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

7

Nghị quyết số 20/2003/NQ-QH11 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2004 do Quốc Hội ban hành

20/2003/QH11,Nghị quyết 20 2003,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2003/QH11 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2004 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị quyết số 24/2003/QH11 về việc thi hành Bộ luật Tố tụng Hình sự do Quốc Hội ban hành

24/2003/QH11,Nghị quyết 24 2003,Quốc hội,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2003/QH11 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003

Luật 14 2003,Quốc hội,Luật Doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp nhà nước,Đánh giá hiệu quả doanh nghiệp nhà nước,Công ty nhà nước,Công ty cổ phần nhà nước,Vốn Nhà nước,14/2003/QH11,Doanh nghiệp QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

10

Luật xây dựng 2003

Luật 16 2003,Quốc hội,Luật xây dựng,Xây dựng,Hoạt động xây dựng,Công trình xây dựng,Công trình hạ tầng,Tiêu chuẩn xây dựng,Quy chuẩn xây dựng,16/2003/QH11,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

11

Luật Hợp tác xã 2003

Luật 18 2003,Quốc hội,Luật Hợp tác xã,Hợp tác xã,Xã viên hợp tác xã,Đại hội xã viên,Ban quản trị hợp tác xã,Chủ nhiệm hợp tác xã,Phó chủ nhiệm hợp tác xã,18/2003/QH11,Doanh nghiệp QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

12

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003

Luật 19 2003,Quốc hội,Bộ luật tố tụng hình sự,Luật tố tụng hình sự,Tố tụng hình sự,Điều tra truy tố,Xét xử và thi hành án,Cơ quan tiến hành tố tụng,Thủ tục khởi tố,Người tham gia tố tụng,19/2003/QH11,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

13

Luật Thủy sản 2003

Luật 17 2003,Quốc hội,Luật Thủy sản,Giấy phép khai thác thủy sản,Hoạt động thủy sản,Khai thác thủy sản,Nguồn lợi thủy sản,Nuôi trồng thủy sản,Vùng nước thủy sản,17/2003/QH11,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

14

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân 2003

Luật 12 2003,Quốc hội,Luật Bầu cử Đại biểu HĐND,Luật Bầu cử,Luật bầu cử Hội đồng nhân dân,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Hội đồng nhân dân,12/2003/QH11,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

15

Nghị quyết số 23/2003/QH11 về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 do Quốc Hội ban hành

23/2003/QH11,Nghị quyết 23 2003,Quốc hội,Bất động sản QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2003/QH11 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ NHÀ

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2008

16

Luật Thi đua, Khen thưởng 2003

Luật 15 2003,Quốc hội,Luật thi đua khen thưởng,Thi đua khen thưởng,Danh hiệu vinh dự Nhà nước,Giải thưởng Hồ Chí Minh,Giải thưởng Nhà nước,15/2003/QH11,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

17

Nghị quyết số 21/2003/QH11 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004 do Quốc Hội ban hành

21/2003/QH11,Nghị quyết 21 2003,Quốc hội,Bất động sản QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2003/QH11 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

18

Nghị quyết số 19/2003/QH11 về nhiệm vụ năm 2004 do Quốc Hội ban hành

19/2003/QH11,Nghị quyết 19 2003,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2003/QH11 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

19

Nghị quyết 15/2003/QH11 về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Quốc hội ban hành

15/2003/QH11,Nghị quyết 15 2003,Quốc hội,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2003/QH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 17/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2012

20

Luật Thống kê 2003

Luật 04 2003,Quốc hội,Luật Thống kê,Báo cáo thống kê,Điều tra thống kê,Hoạt động thống kê,Thông tin thống kê,Hệ thống chỉ tiêu thống kê,04/2003/QH11,Kế toán - Kiểm toán QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.238.36