Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/TXN-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 128164 văn bản

1

Hướng dẫn 20/HD-VKSTC năm 2021 về hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

20/HD-VKSTC,Hướng dẫn 20 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hoạt động phát biểu Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa,Phát biểu Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án,Tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự hôn nhân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

2

Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN do Chính phủ ban hành

20/NQ-CP,Nghị quyết 20 2021,Chính phủ,Nghị định thư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN,Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư ASEAN,Phê duyệt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ASEAN,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

3

Kế hoạch 20/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Ninh Bình ban hành

20/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư tỉnh Ninh Bình,Công tác văn thư năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

4

Thông báo 20/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành

20/TB-VPCP,Thông báo 20 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc tỉnh Bình Phước,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước,Kết luận Thủ tướng Chính phủ làm việc tỉnh Bình Phước,Đầu tư,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

5

Kế hoạch 20/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

20/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính,Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Cần Thơ,Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

6

Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2021 về Quy định tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hàng năm do tỉnh Kon Tum ban hành

20/QD-UBND,Quyết định 20 2021,Tỉnh Kon Tum,Quy định tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh,Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hàng năm,Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kon Tum,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

7

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

20/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 20 2020,Bộ Giao thông vận tải,Bảo vệ môi trường trong hàng không dân dụng,Bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không,Bảo vệ môi trường hoạt động hàng không dân dụng,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

8

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Cà Mau,Dự toán ngân sách Cà Mau năm 2021,Nghị quyết dự toán ngân sách Cà Mau năm 2021,Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

9

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2021

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Thành phố Hà Nội,Dự toán ngân sách địa phương Hà Nội,Phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội,Phân bổ ngân sách Hà Nội năm 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

10

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của tỉnh Đồng Nai

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

11

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/CT-UBND,Chỉ thị 20 2020,Tỉnh Hưng Yên,Xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa,Tái chế và giảm thiểu chất thải nhựa,Tái sử dụng và giảm thiểu chất thải nhựa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

12

Chỉ thị 20/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

20/CT-BYT,Chỉ thị 20 2020,Bộ Y tế,Công tác đấu thầu đảm bảo minh bạch trong ngành y tế,Công tác đấu thầu đảm bảo hiệu quả trong ngành y tế,Công tác đấu thầu đảm bảo công khai trong ngành y tế,Đầu tư,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

13

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

20/CT-UBND,Chỉ thị 20 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Thực hiện kỷ luật đối với cán bộ Ninh Thuận,Thực hiện kỷ cương đối với cán bộ Ninh Thuận,Thực hiện kỷ luật đối với công viên chức Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

14

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/CT-UBND,Chỉ thị 20 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thực hiện nhiệm vụ năm học tỉnh Thừa Thiên Huế,Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 2021,Nhiệm vụ năm học 2020 2021 Thừa Thiên Huế,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

15

Thông báo 20/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội

20/TB-BCD,Thông báo 20 2020,Thành phố Hà Nội,Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 Hà Nội,Kết luận công tác phòng chống COVID-19,Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI --------

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

16

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Tây Ninh,Chương trình giám sát tỉnh Tây Ninh,Chương trình giám sát năm 2021,Chương trình giám sát Hội đồng tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

17

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Thành phố Hải Phòng,Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Hải Phòng,Quy hoạch chung Hải Phòng đến năm 2035,Quy hoạch chung Hải Phòng tầm nhìn đến 2050,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

18

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2021

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Trà Vinh,Chương trình giám sát năm 2021,Chương trình giám sát của tỉnh Trà Vinh,Chương trình giám sát Hội đồng tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

19

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Văn phòng Quốc hội ban hành

20/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 20 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hợp nhất Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Văn bản hợp nhất Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

20

Nghị quyết 20/NQ-HĐND thông qua Danh mục công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng (Bổ sung) năm 2020, trên địa bàn tỉnh Hà Giang

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Hà Giang,Danh mục công trình dự án thu hồi đất,Chuyển mục đích sử dụng đất Hà Giang,Chuyển mục đích đích sử dụng rừng Hà Giang,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178