Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 199/TCDN-KHTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4742 công văn

1

Công văn 1829/TCDN-KHTC năm 2017 xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2018 do Tổng cục Dạy nghề ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1829/TCDN-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2018 Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

2

Công văn 915/TCDN-KHTC năm 2016 xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2017 do Tổng cục Dạy nghề ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 915/TCDN-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2017 Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2017

3

Công văn 2158/TCDN-KHTC năm 2013 hướng dẫn chỉ tiêu chuyên môn phân bổ kinh phí năm 2013 các Dự án Dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm và Dạy nghề do Tổng cục Dạy nghề ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2158/TCDN-KHTC V/v: Hướng dẫn chỉ tiêu chuyên môn phân bổ kinh phí năm 2013 các Dự án Dạy nghề thuộc CTMTQG

Ban hành: 23/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

4

Công văn 2158/TCDN-KHTC năm 2013 hướng dẫn chỉ tiêu chuyên môn phân bổ kinh phí năm 2013 Dự án Dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm và Dạy nghề do Tổng cục Dạy nghề ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2158/TCDN-KHTC V/v: Hướng dẫn chỉ tiêu chuyên môn phân bổ kinh phí năm 2013 các Dự án Dạy nghề thuộc CTMTQG

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2013

5

Công văn số 199/BTP-KHTC về việc hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 199/BTP-KHTC V/v: Hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 07/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2009

6

Công văn 1866/TCDN-KHTC hướng dẫn dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 do Tổng cục Dạy nghề ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1866/TCDN-KHTC V/v hướng dẫn dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015. Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2011

7

Công văn 1158/TCDN-KHTC triển khai kinh phí Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 và xây dựng dự án đầu tư giai đoạn 2011-2015 do Tổng cục Dạy nghề ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1158/TCDN-KHTC V/v triển khai, thực hiện kinh phí Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 và xây dựng dự

Ban hành: 13/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2011

8

Công văn 199/BXD-QLN năm 2017 bảo lãnh ngân hàng đối với dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/BXD-QLN V/v: Bảo lãnh ngân hàng đối với dự án nhà ở xã hội Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Công

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

9

Công văn 199/TTg-QHQT năm 2017 triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 22 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP22) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/TTg-QHQT V/v triển khai kết quả Hội nghị COP22 Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017 Kính

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

10

Công văn 199/LĐTBXH-BĐG Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/LĐTBXH-BĐG V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2015 Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

11

Công văn 16521/BTC-TCDN năm 2017 về quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ - Công ty con do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16521/BTC-TCDN V/v quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ - Công ty

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

12

Công văn số 462/BXD-TCCB về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

199/TCDN-KHTC ngày 06/4/2007 của Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ yêu cầu các trường khẩn trương triển khai các nội dung nói trên và gửi báo cáo về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/11/2008 để kịp tổng hợp ./. Nơi nhận: - Như trên; KT. Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ - TT Nguyễn Văn

Ban hành: 17/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2008

13

Công văn 12167/BTC-TCDN năm 2017 về báo cáo tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12167/BTC-TCDN V/v báo cáo tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 13/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

14

Công văn 10187/BTC-TCDN năm 2017 về bàn giao nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp cho DATC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10187/BTC-TCDN V/v bàn giao nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp cho DATC Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

Ban hành: 01/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

15

Công văn 1941/TCDN-KĐCL chỉ đạo triển khai tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017 trên địa bàn quản lý do Tổng cục Dạy nghề ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1941/TCDN-KĐCL V/v chỉ đạo triển khai tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017 trên địa bàn

Ban hành: 01/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

16

Công văn 1924/TCDN-BQL năm 2017 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Dạy nghề ban hành

2018-2020 thực hiện CTMT, CTMTQG trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: …………………………………………………………………. Tiếp theo Công văn số 1829/TCDN-KHTC ngày 21/7/2017 của Tổng cục Dạy nghề về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2018, để có cơ sở đề xuất

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

17

Công văn 1845/TCDN-KĐCL năm 2017 hướng dẫn tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Dạy nghề ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1845/TCDN-KĐCL V/v hướng dẫn tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017 Hà

Ban hành: 24/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2017

18

Công văn 1798/TCDN-VP năm 2017 triển khai công tác thống kê định kỳ về giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Dạy nghề (qua Phòng Dữ liệu thông tin và Thống kê, điện thoại: 024.3974.6655) để được hướng dẫn và giải đáp kịp thời./. Nơi nhận: - Như trên; - Tổng Cục trưởng (để b/c); - Vụ KH-TC (Bộ LĐ-TBXH); - Website của TCDN; - Lưu: VT, DLTT&TK.

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

19

Công văn 1647/TCDN-DNCQ năm 2017 phê duyệt mã trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Dạy nghề ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1647/TCDN-DNCQ V/v phê duyệt mã trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2017

20

Công văn 199/TANDTC-TCCB năm 2014 thực hiện Phần mềm quản lý cán bộ công chức và Quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ công chức do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/TANDTC-TCCB V/v triển khai thực hiện Phần mềm quản lý CBCC và Quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ CBCC Hà

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status