Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 177-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 196957 văn bản

1

Nghị định 177-CP năm 1994 ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng

177-CP,Nghị định 177-CP 1994,Chính phủ,Điều lệ quản lý đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 1994

Ban hành: 20/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

2

Quyết định 177-CP năm 1979 về việc thành lập ở vùng kinh tế mới Phong Hậu, Hồ Hầm và Lỗ Rong một xã mới lấy tên là xã Hòa Hội, thuộc huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

177-CP,Quyết định 177-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập xã,Tỉnh Phú Khánh,Huyện Tuy Hòa,Thành lập vùng kinh tế mới,Vùng kinh tế mới Phong Hậu,Vùng kinh tế mới Lỗ Rong,Vùng kinh tế mới Hồ Hầm,Xã Hòa Hội,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Ban hành: 23/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

3

Quyết định 177-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa do Hội đồng Chính phủ ban hành

177-CP,Quyết định 177-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 177-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 1977

Ban hành: 05/07/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

4

Nghị định 177-CP năm 1974 về việc bổ sung chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sĩ do Hội đồng Chính phủ ban hành

177-CP,Nghị định 177-CP 1974,Hội đồng Chính phủ,Bổ sung chính sách gia đình liệt sĩ,Chính sách thương binh,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177-CP Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/07/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

5

Nghị định 177-CP năm 1972 quy định tạm thời về việc bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên và nhân dân trong việc khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ do Hội đồng Chính phủ ban hành

177-CP,Nghị định 177-CP 1972,Hội đồng Chính phủ,An toàn chất phóng xạ,Bảo quản chất phóng xạ,Sử dụng chất phóng xạ,Khai thác chất phóng xạ,Vật tư có chất phóng xạ,Chuyên chở chất phóng xạ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc *******

Ban hành: 13/09/1972

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

6

Quyết định 177-CP năm 1964 về việc điều chỉnh địa giới của một số huyện thuộc các tỉnh Lạng-sơn, Yên-bái và Thanh-hoá do Hội đồng Chính phủ ban hành

177-CP,Quyết định 177-CP 1964,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Yên Bái,Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1964 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH

Ban hành: 16/12/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

7

Thông tư liên bộ 03-TT/LB năm 1995 hướng dẫn điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định 177-CP 1994 do Bộ Xây dựng - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước - Bộ Tài chính ban hành

NGHỊ ĐỊNH SỐ 177/CP NGÀY 20/10/1994 CỦA CHÍNH PHỦ Ngày 20/10/1994 Chính phủ đã ký Nghị định số 177/CP ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng (gọi tắt là "điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP") thay thế Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số 385/HĐBT (gọi tắt là "Điều lệ quản lý XDCB 385/HĐBT) ngày 7/11/1990

Ban hành: 25/01/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

8

Thông tư 10-NV 1974 hướng dẫn thi hành Nghị định 177-CP 1974 bổ sung chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sĩ do Bộ Nội vụ ban hành

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 1974 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 177-CP NGÀY 17-7-1974 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ SUNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ Ngày 17 tháng 7 năm 1974, Hội đồng Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 177-CP bổ sung chế độ trợ cấp cho thương binh

Ban hành: 02/11/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

9

Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá

177/2013/ND-CP,Nghị định 177 2013,Chính phủ,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2013

10

Báo cáo số 177/BC-CP về việc giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII do Chính phủ ban hành

177/BC-CP,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 177/BC-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008 BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2008

11

Nghị định 177/2007/NĐ-CP về việc thành lập phường Ninh Sơn thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

177/2007/ND-CP,Nghị định 177 2007,Chính phủ,Phường Ninh Sơn,Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình,Thành lập phường,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 177/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 03/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

12

Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2021 về huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

177/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Huy động lực lượng của cơ quan xử lý cháy nổ Tuyên Quang,Huy động phương tiện của tổ chức để xử lý sự cố Tuyên Quang,Huy động tài sản cá nhân để xử lý tai nạn tỉnh Tuyên Quang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2021

13

Kế hoạch 177/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

177/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo tỉnh Lạng Sơn,Xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình Lạng Sơn,Xác định hộ làm ngư nghiệp có mức sống trung bình Lạng Sơn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2021

14

Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2021 triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo do thành phố Hà Nội ban hành

177/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU thành phố Hà Nội,Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 2025 Hà Nội,Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

15

Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2021 về bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Sơn La ban hành

177/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La,An toàn thực phẩm tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 2025,Bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La 2021 2025,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2021

16

Thông báo 177/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và 07 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

177/TB-VPCP,Thông báo 177 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID 19,Kết luận cuộc họp với Hồ Chí Minh về phòng chống COVID,Kết luận cuộc họp với vùng kinh tế phía Nam về COVID 19,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

17

Nghị định 177/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Hợp tác xã năm 2003

177/2004/ND-CP,Nghị định 177 2004,Chính phủ,Luật Hợp tác xã,Hướng dẫn,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 12/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

18

Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang hết hiệu lực thi hành năm 2020

177/QD-UBND,Quyết định 177 2021,Tỉnh Kiên Giang,Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,Công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

19

Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

177/QD-UBND,Quyết định 177 2021,Tỉnh Nghệ An,Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương,Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương Nghệ An,Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương 2021 2030,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

20

Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2020 về quản lý rác thải nhựa và rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

177/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Quản lý rác thải nhựa tỉnh Kiên Giang,Quản lý rác thải nhựa đại dương tỉnh Kiên Giang,Quản lý rác thải tỉnh Kiên Giang đến 2030,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108