Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20473 văn bản

1

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1996 về quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Đắk Lắk ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-UB Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 09 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC QUẢN LÝ VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Ngày 12/8/1996 Chính phủ ban hành Nghị định số 47/CP về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nhằm tăng

Ban hành: 18/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

2

Chỉ thị 16/CT-UB về tổ chức tổng điều tra tình hình cơ bản các hộ nghèo năm 1996 do tỉnh An Giang ban hành

16/CT-UB,Chỉ thị 16,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-UB Long Xuyên, ngày 13 tháng 06 năm 1996

Ban hành: 13/06/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

3

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1994 về ngăn chặn, xử lý và truy quyét các tệ nạn "ma túy, cờ bạc, say rượu bê tha và những hành vi liên quan đến mại dâm" do tỉnh Lào Cai ban hành

16/CT-UB,Chỉ thị 16,Tỉnh Lào Cai,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-UB Lào Cai, ngày 29 tháng 7 năm 1994

Ban hành: 29/07/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

4

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1992 thu hồi trang bị súng đạn khí tài trong tỉnh An Giang

16/CT-UB,Chỉ thị 16,Tỉnh An Giang,thu hồi trang bị súng đạn,súng đạn khí tài ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/CT-UB Long Xuyên, ngày 23 tháng 06 năm 1992

Ban hành: 23/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

5

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1992 về việc tổng kết 10 năm thực hiện công tác động viên quân đội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

16/CT-UB, Chỉ thị 16, Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 1992 CHỈ

Ban hành: 22/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

6

Chỉ thị 16/CT.UB năm 1991 về khẩn trương tiến hành giao, bảo toàn và phát triển vốn đối với các đơn vị kinh tế quốc doanh do tỉnh An Giang ban hành

16/CT.UB,Chỉ thị 16,Tỉnh An Giang,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT.UB Long Xuyên, ngày 29 tháng 8 năm 1991

Ban hành: 29/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

7

Chỉ thị 16/CT-UB-KT năm 1997 về tập trung thu thuế đất còn đọng năm 1996 trở về trước và thuế phát sinh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

16/CT-UB-KT,Chỉ thị 16,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/CT-UB-KT TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5

Ban hành: 15/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

8

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1990 về phát động phong trào vận động đối tượng phạm tội ra tự thú do Tỉnh Bến Tre ban hành

16/CT-UB,Chỉ thị 16,Tỉnh Bến Tre,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-UB Bến Tre, ngày 14 tháng 7 năm 1990

Ban hành: 14/07/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

9

Chỉ Thị 16/CT.UB về đẩy mạnh công tác thu thuế Nông nghiệp vụ Hè Thu năm 1990 do tỉnh An Giang ban hành

16/CT.UB,Chỉ thị 16,Tỉnh An Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính UBND TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT.UB Long Xuyên, ngày 12 tháng 7 năm 1990 CHỈ THỊ

Ban hành: 12/07/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

10

Chỉ thị 16/CT-UB-KT năm 1996 về việc đẩy mạnh phong trào trồng cây, bảo vệ rừng và cây xanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

16/CT-UB-KT,Chỉ thị 16 1996,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 16/CT-UB-KT TP. Hồ Chí Minh,

Ban hành: 03/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

11

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1989 về việc tổ chức thực hiện chương trình “năm du lịch thành phố năm 1990” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

16/CT-UB, Chỉ thị 16, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 16/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 1989

Ban hành: 05/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

12

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1987 về việc xây dựng và tổ chức quản lý thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

16/CT-UB, Chỉ thị 16, Thành phố Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 1987

Ban hành: 11/05/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2009

13

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1985 về việc thí điểm bù giá gạo theo giá bảo đảm kinh doanh để phục vụ cán bộ công nhân viên ăn gạo tốt thoát dần ra khỏi bao cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

16/CT-UB, Chỉ thị 16, Thành phố Hồ Chí Minh, Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 2 năm 1985

Ban hành: 18/02/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2009

14

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1983 về việc bảo vệ, gìn giữ các dấu mốc và cột tiêu đo đạc ở các địa phương do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

16/CT-UB,Chỉ thị 16,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 16/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 1983

Ban hành: 27/04/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2009

15

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1982 về tăng cường chỉ đạo thực hiện Thông tư 08/TTLB liên Bộ Lao động - Y tế - Nội vụ và Tổng Công đoàn Việt Nam về kiểm tra bảo hộ lao động và chấm điểm thi đua tại xí nghiệp, hợp tác xã do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

16/CT-UB,Chỉ thị 16,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 16/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 1982

Ban hành: 12/05/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2009

16

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1977 triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

16/CT-UB, Chỉ thị 16, Thành phố Hồ Chí Minh, Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 1977

Ban hành: 13/04/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2009

17

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân do tỉnh Quảng Bình ban hành

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2019,Tỉnh Quảng Bình ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-UBND Quảng Bình, ngày 27 tháng 11 năm 2019 CHỈ THỊ

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

18

Chỉ thị 16/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành

16/CT-UBND,Chỉ thị 16,Tỉnh Quảng Nam,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-UBND Quảng Nam, ngày 27 tháng 11 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

19

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2019 về tập trung chỉ đạo thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tái đàn lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 04 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 04/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

20

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2019,Thành phố Hà Nội,Chống buôn bán sản xuất các loại pháo ,Chống vận chuyển tàng trữ các loại pháo ,Tết Nguyên đán,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254