Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 16/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Quý Đăng
Ngày ban hành: 29/07/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UB

Lào Cai, ngày 29 tháng 7 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ NGĂN CHẶN, XỬ LÝ VÀ TRUY QUYÉT CÁC TỆ NẠN "MA TÚY, CỜ BẠC, SAY RƯỢU BÊ THA VÀ NHỮNG HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN MẠI DÂM"

Tệ nạn mại dâm, ma túy, cờ bạc, say rượu bê tha và một số sinh hoạt văn hóa thiếu văn minh lịch sự ... trong những năm gần đây có chiều hướng gia tăng, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Những tệ nạn này trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng rất xấu đến đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân và trật tự an toàn xã hội.

Để ngăn chặn, xử lý và truy quét các hành vi và tệ nạn trên, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư, Nghị quyết và Nghị định s 05, 06, 20, 53 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thi hành. y ban nhân dân tỉnh Lào Cai u cu: các cấp, các ngành, các đoàn thể qun chúng và các tổ chức xã hội với chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo để khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau :

1. Các cơ quan Nhà nước cần phối hợp với các tổ chức, đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các sinh hoạt tổ nhân dân để làm chuyển biến căn bản về nhận thức theo tinh thần Chỉ thị số 33 Ban Bí thư, các Nghị quyết, Nghị dinh số 05, 06, 20 và 53 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thi hành ... tạo ra dư luận xã hội mạnh mẽ phê phán, bài trừ các tệ nạn xã hội (mại dâm, cờ bạc: chơi bài, chơi bi a lấy tiền, chơi số đề ...; hút chích ma tuý; say rượu bê tha; sinh hoạt văn hóa thiếu văn minh lịch sự, gây ảnh hưởng đến trật tự chung: phim ảnh đồi trụy, hát karaokê quá to hoặc quá khuya ....), làm cho mọi công dân tự nguyện và có trách nhiệm tham gia phòng chống nhằm từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

2. Các ngành, các địa phương phải sơ kết những công việc đã làm được, những việc chưa làm được, tìm nguyên nhân, thống nhất quan điểm chỉ đạo và đề ra kế hoạch cụ thể, xác định rõ vai trò trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân. Đặc biệt là những kinh nghiệm tốt về quản lý và xây dựng cấp xã, phường, tổ nhân dân không có tệ nạn xã hội. Mỗi địa phương phải đưa ra được mức phấn đấu trong năm 1994 và năm tiếp theo về xóa tệ nạn xã hội ở trên địa bàn mình.

3. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp đồng bộ các mặt quản lý: quản lý hộ khẩu, quản lý kinh doanh, quản lý công nhân viên chức..vv... để giám sát chặt chẽ những điều kiện phát sinh tệ nạn xã hội.

4. Xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi vi phạm sau đây:

4.1. Những người thực hiện các hành vi: mua bán dâm, dùng chất ma túy, đánh bạc, uống rượu say bê tha, sinh hoạt văn hóa thiếu văn minh lịch sự gây ảnh hưng đến trật tự chung.

4.2. Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để xảy ra các hành vi: mại dâm, ma túy, đánh bạc, say rượu bê tha..vv...

- Giám đốc các khách sạn, chủ khách sạn, nhà khách, nhà hàng, quán trọ, quán bia - cà phê đèn mờ, vũ trường và ch hộ gia đình ... để xy ra các hành vi: mại dâm, ma túy, cờ bạc, say rượu bê tha, sinh hoạt văn hóa thiếu văn minh lịch sự ảnh hưng đến trật tự chung.

- Các chủ đề, người ghi đ, biên đ hoặc trực tiếp bán các bng đề do mình phát hành.

4.3. Những người có hành vi: dung túng, môi giới, chứa chấp, sản xuất, vận chuyển, tàng trữ hoặc có những hành vi liên quan đến: mại dâm, cờ bạc, ma túy, say rượu bê tha và sinh hoạt văn hóa thiếu văn minh lịch sự gây ảnh hưởng đến trật tự chung.

5. Hình thức xử lý, thẩm quyền thủ tục xử lý: Các hành vi vi phạm xảy ra ở các trường hợp nêu trên căn cứ vào các quy định pháp luật và những quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công an tỉnh chịu trách nhiệm chính cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, các ngành: Sở Tài chính vật giá, Sở Văn hóa Thông tin Thể thao, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng, Ban Tổ chức chính quyền, Sở Thương mại Du lịch, Sở' Tư pháp, Cục thuế và các ngành có liên quan trên cơ sở các văn bản pháp luật và quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh để xây dựng phương án tổ chức thực hiện trong đó có việc tuyên truyền, quán triệt đấu tranh và mức xử lý cụ thể đối với các hành vi vi phạm nhằm ngăn chặn, truy quét các tệ nạn xã hội. Hàng tháng Công an tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện vào ngàv 20 về Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi trên các phưng tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng, các tổ chức xã hội và mọi công dân biết và nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quý Đăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UB ngày 29/07/1994 về ngăn chặn, xử lý và truy quyét các tệ nạn "ma túy, cờ bạc, say rượu bê tha và những hành vi liên quan đến mại dâm" do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.538

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!