Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1977 triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 16/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Thành Công
Ngày ban hành: 13/04/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM XE ĐẠP

Hiện nay Ủy ban nhân dân Thành phố đã công bố áp dụng tiêu chuẩn địa phương về chất lượng xe đạp.

Để tạo điều kiện cho việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp được kết quả tốt, Ủy ban nhân dân Thành phố thấy cần tiến hành một số tổ chức như sau :

1- Ban khoa học và kỹ thuật căn cứ chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức một cuộc họp các Ban, Ngành, Sở có liên quan đến việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xe đạp để phổ biến quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp. Cuộc họp này cũng đồng thời xác định trách nhiệm của các Ban, Ngành, Sở trong việc bảo đảm cho các tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm xe đạp được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Đây là tiêu chuẩn địa phương đầu tiên của một loại sản phẩm công nghiệp trong Thành phố chúng ta, do đó trong hội nghị phổ biến quyết định của Ủy ban cần mời báo chí và đài truyền hình tham gia công tác tuyên truyền.

2- Để các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp được áp dụng thật sự vào thực tế sản xuất, Sở Công nghiệp, Công ty mô tô xe đạp, Phòng công nghiệp các quận cần tiến hành gấp việc tổ chức lại màng lưới sản xuất cho Ngành sản xuất xe đạp và phụ tùng, bảo đảm sự chỉ đạo tập trung thống nhất trong ngành sản xuất này, tiến hành xây dựng hệ thống tổ chức OTK (tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm) hoàn chỉnh ở công ty, các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh và các cơ sở sản xuất tập thể, cuối quý II năm 1977 phải xong.

3- Để có đủ phương tiện và lực lượng cán bộ làm công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm như tiêu chuẩn đã nêu, Sở Công nghiệp, Công ty mô tô xe đạp phối hợp với Ban Khoa học và kỹ thuật và Viện định chuẩn gấp rút tổ chức đào tạo cán bộ trắc nghiệm và lo trang bị máy móc trắc nghiệm cho các cơ sở “OTK” những việc này căn bản phải hoàn thành trong quý II năm 1977.

4- Để khuyến khích việc nâng cao chất lượng sản phẩm trong ngành sản xuất xe đạp, Sở Công nghiệp, Sở Thương nghiệp, Ủy ban Vật giá Thành phố phối hợp nghiên cứu lập dự thảo quy định giá cả các sản phẩm xe đạp và phụ tùng theo cấp loại chất lượng sản phẩm trình Ủy ban nhân dân duyệt.

5- Sở Công nghiệp chủ trì cùng công ty mô tô xe đạp phối hợp với Ban Khoa học và kỹ thuật cùng Viện định chuẩn lập dự thảo chế độ khen thưởng và xử phạt kinh tế theo chất lượng sản phẩm cho ngành sản xuất xe đạp trình Ủy ban nhân dân duyệt.

6- Sở Công nghiệp, Ban Khoa học và kỹ thuật tổ chức việc đăng ký nhãn hiệu và chỉ tiêu chất lượng sản phẩm trong ngành sản xuất xe đap.

7- Ban Khoa học và kỹ thuật cùng Sở Công nghiệp có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị này lên Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
-Ban Khoa học và KT
-Sở Công nghiệp
-Sở Thương nghiệp
-UB vật giá
-Viện định chuẩn
-Cty mô tô xe đạp
-Phòng Công nghiệp các quận
-Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UB năm 1977 triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.971

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188