Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 13/2014/TT-BTC) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 80402 công văn

1

Công văn 1124/GSQL-GQ2 năm 2014 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 13/2014/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

1124/GSQL-GQ2 V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 13/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 2610/HQHCM-TXNK ngày 17/7/2014 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc về hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để điều

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

2

Công văn 153/GSQL-GQ2 năm 2014 triển khai nghiên cứu thực hiện Thông tư 13/2014/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

153/GSQL-GQ2,Công văn 153,Cục Giám sát quản lý về hải quan,nghiên cứu Thông tư 13/2014/TT-BTC,nghiên cứu TT 13/2014,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

3

Công văn 480/GSQL-GQ2 năm 2014 vướng mắc khi thực hiện điều 7 Thông tư 13/2014/TT-BTC về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

mắc khi thực hiện điều 7 Thông tư số 13/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời công văn số 1266/HQHCM-GSQL ngày 21/4/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc khi thực hiện khoản 3 Điều 7 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

4

Công văn 1577/TCT-CS năm 2014 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 13/2009/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

giảm thuế GTGT theo Thông tư số 13/2009/TT-BTC. Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; - Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Sự kiện Phương Đông. (địa chỉ: 69/01 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa) Trả lời công văn của Công ty

Ban hành: 07/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

5

Công văn 15274/BTC-PC năm 2020 về đánh giá thực hiện Thông tư 149/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

15274/BTC-PC,Công văn 15274 2020,Bộ Tài chính,Đánh giá thực hiện Thông tư 149/2014/TT-BTC,Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại,Sung số lợi bất hợp pháp vào ngân sách nhà nước,Thương mại,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

6

Công văn 2856/BNG-LPQT năm 2021 về đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 13/2018/TT-BTC về kinh phí công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế do Bộ Ngoại giao ban hành

2856/BNG-LPQT,Công văn 2856 2021,Bộ Ngoại giao,Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 13/2018/TT-BTC,Kinh phí công tác điều ước quốc tế,Kinh phí công tác thỏa thuận quốc tế,Tài chính nhà nước BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

7

Công văn 13/BTC-TĐKT về bổ sung hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện do Tiểu Ban Thi đua - Khen thưởng ban hành

13/BTC-TDKT,Công văn 13 2009,Tiểu Ban Thi đua - Khen thưởng,Bộ máy hành chính BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TIỂU BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------

Ban hành: 08/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2009

8

Công văn 7747/BTC-QLG năm 2014 triển khai Thông tư 56/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

9

Công văn 13/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư 13/2013/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

dung liên quan đến Nghị định số 15/2013/NĐCP và Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ Bộ Xây dựng nhận được công văn số 42/KTHT-XD ngày 23/4/2014 của phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Đak Pơ,

Ban hành: 03/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

10

Công văn 7734/BTC-CST năm 2015 áp dụng Thông tư 122/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

7734/BTC-CST,Công văn 7734 2015,Bộ Tài chính,Thông tư 122/2014/TT-BTC,Áp dụng Thông tư 122/2014/TT-BTC,Hướng dẫn Thông tư 122/2014/TT-BTC,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Thuế nhập khẩu ưu đãi,vướng mắc thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

11

Công văn 3912/TCHQ-GSQL về giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và 19/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3912/TCHQ-GSQL V/v giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và Thông tư 19/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Trả lời

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2016

12

Công văn 9559/BTC-HCSN năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

thực hiện đấu thầu, trong thời gian Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 chưa được sửa đổi, bổ sung, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan trung ương, các địa phương thực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

13

Công văn 2671/BTC-QLCS năm 2014 triển khai Thông tư 54/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

2671/BTC-QLCS,Công văn 2671 2014,Bộ Tài chính,triển khai Thông tư 54/2013/TT-BTC,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2671/BTC-QLCS V/v triển khai Thông

Ban hành: 03/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

14

Công văn 19245/BTC-TCHQ năm 2014 thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BTTTT do Bộ Tài chính ban hành

19245/BTC-TCHQ,Công văn 19245 2014,Bộ Tài chính,Bộ Tài chính,Thực hiện Thông tư,Thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BTTTT,Mã số HS,Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2015

15

Công văn 438/BTC-TCHQ năm 2014 vướng mắc Điều 56 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

438/BTC-TCHQ,Công văn 438 2014,Bộ Tài chính,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 438/BTC-TCHQ V/v vướng mắc Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

16

Công văn 3619/TCT-CS năm 2014 thực hiện Thông tư 119/2014/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

triển khai thực hiện Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/14. Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2014 Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thực hiện Nghị Quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về việc rút ngắn thời gian doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

17

Công văn 16339/BTC-TCT năm 2014 hướng dẫn thu nộp ngân sách nhà nước theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và 126/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành

nộp NSNN theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư sổ 126/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: - Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

18

Công văn 4439/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Thông tư 19/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 4439/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Trả lời công văn số 642/HQHN-GSQL ngày 10/3/2014 về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Việc

Ban hành: 23/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

19

Công văn 1993/TCT-CS năm 2014 giảm tiền thuê đất theo Thông tư 83/2012/TT-BTC và 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 1993/TCT-CS V/v: Giảm tiền thuê đất theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC và Thông tư số 16/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 2376/CT-KTNB ngày 4/4/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về giảm tiền thuê đất theo Thông tư

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

20

Công văn 4544/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc triển khai Luật 21/2012/QH13 và Thông tư 205/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

21/2012/QH13 và Thông tư 205/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PVGAS Trading) (Tòa nhà PVGAS tower, số 673 Nguyễn Hữu Thị, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí inh) Trả lời công văn số 2515/KDK-XNK ngày 15/07/2013 của Công ty Kinh doanh sản phẩm

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server250