Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4439/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Thông tư 19/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4439/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4439/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 642/HQHN-GSQL ngày 10/3/2014 về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc khai hải quan trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu phi mậu dịch khi làm thủ tục chuyển nhượng xe thực hiện theo quy định tại điểm 4 Điều 1 Quyết định số 601/QĐ-BTC ngày 26/03/2014 của Bộ Tài chính, theo đó việc kê khai này được thực hiện sau khi được cơ quan Hải quan cấp giấy chuyển nhượng xe.

2. Về chứng từ để xác định thời điểm thay đổi mục đích sử dụng:

Căn cứ nội dung quy định về thời điểm chuyển nhượng xe tại điểm c, khoản 4 Điều 9 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg:

- Đối với xe của cơ quan: là thời điểm thay đổi mục đích sử dụng xe được thể hiện trên các giấy tờ giao dịch giữa người mua xe và chủ xe.

- Đối với xe cá nhân: là thời điểm thay đổi mục đích sử dụng xe được thể hiện trên các giấy tờ giao dịch giữa người mua xe và chủ xe phù hợp với thời điểm chủ xe kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Căn cứ các quy định trên, khi làm thủ tục chuyển nhượng yêu cầu người nhận chuyển xe xuất trình giấy tờ mua bán xe (bản chính) để làm cơ sở áp dụng chính sách thuế.

3. Về việc xác định thời điểm người nhận chuyển nhượng xe nộp thuế:

Tại điểm 4, Điều 1 Quyết định số 601/QĐ-BTC ngày 26/03/2014 của Bộ Tài chính đã quy định đối tượng nhận chuyển nhượng xe là đối tượng khai trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu phi mậu dịch (HQ/2011-PMD), do vậy thời điểm người nhận chuyển nhượng xe phải nộp thuế, phí thực hiện theo quy định đối với hàng phi mậu dịch.

4. Về trường hợp xe tạm nhập thực hiện chuyển nhượng nhiều lần:

4.1. Trường hợp xe tạm nhập của đối tượng ưu đãi miễn trừ chuyển nhượng cho các đối tượng ưu đãi miễn trừ khác thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập và làm thủ tục tạm nhập (cho đối tượng nhận chuyển nhượng) có trách nhiệm sao gửi tờ khai tạm nhập (bản người khai lưu): theo quy định tại điểm d2, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 19/2014/TT-BTC.

4.2. Trường hợp khi làm thủ tục chuyển nhượng, tái xuất đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam làm mất, thất lạc tờ khai tạm nhập (bản người khai lưu) thì đối tượng chuyển nhượng xe phải thực hiện sao y tờ khai tạm nhập tại cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập; đồng thời tại văn bản đề nghị cấp giấy chuyển nhượng (hoặc văn bản đề nghị tái xuất) phải có cam kết về nội dung này và không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất, thất lạc tờ khai.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (04b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4439/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Thông tư 19/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.360
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.100