Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7734/BTC-CST năm 2015 áp dụng Thông tư 122/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7734/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 11/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 7734/BTC-CST
V/v áp dụng Thông tư số 122/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH ô tô Hoàng Gia

Trả lời công văn số 1505/CV-HGA ngày 15/5/2015 của Công ty TNHH ôtô Hoàng Gia đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thuế suất ưu đãi riêng là 15% đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái (xe ô tô sát xi, có buồng lái), có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn với mã hàng chi tiết tại chương 98 - nhóm 98.36 và có mã hàng tương ứng tại 97 chương - nhóm 87.04.

- Theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Thông tư số 164/2013/TT-BTC) thì các mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn thuộc mã hàng 8704.10.26, 8704.23.29, 8704.23.61, 8704.23.62, 8704.23.63, 8704.23.69, 8704.32.63, 8704.32.69 có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 20%.

- Theo hướng dẫn tại điểm 3 mục 2 Chương 98 tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC thì “Các mặt hàng, nhóm mặt hàng có tên tại khoản 1 mục I Chương 98 khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải kê khai phân loại theo mã hàng 08 chữ số ghi tại 97 Chương thuộc mục I phụ lục II và ghi chú mã hàng 08 chữ số ghi tại mục II Chương 98 vào bên cạnh.”.

Theo đó, khi doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng là khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái (xe ô tô sát xi, có buồng lái), có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn sẽ kê khai mã hàng thuộc nhóm 87.04 và phải ghi chú mã hàng thuộc nhóm 98.36 vào bên cạnh và được áp dụng mức thuế suất ưu đãi riêng là 15%. Khi doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng là xe ô tô nguyên chiếc (xe xitec, xe đông lạnh, xe thu gom phế thải,...) có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn chỉ kê khai mã hàng tương ứng thuộc nhóm 87.04 (8704.10.26, 8704.23.29, 8704.23.61, 8704.23.62, 8704.23.63, 8704.23.69, 8704.32.63,  8704.32.69) và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 20% theo quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC .

Bộ Tài chính trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế; TCHQ;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7734/BTC-CST năm 2015 áp dụng Thông tư 122/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.262
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.100