Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 118/2009/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74300 công văn

1

Công văn 649/GSQL-GQ3 vướng mắc Thông tư 118/2009/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

649/GSQL-GQ3,Công văn 649,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Vướng mắc Thông tư 118/2009/TT-BTC ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 649/GSQL-GQ3 V/v vướng

Ban hành: 19/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

2

Công văn 2368/TCHQ-GSQL vướng mắc về nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại và thực hiện Thông tư 118/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

2368/TCHQ-GSQL V/v một số vướng mắc về nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại và thực hiện Thông tư số 118/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2010 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 1957/HQHCM-NV ngày 02/7/2009 và công văn số 3187/HQHCM-NV ngày 23/10/2009 của Cục Hải

Ban hành: 10/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2010

3

Công văn 118/HĐND-TT năm 2017 đính chính nội dung của Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

118/HDND-TT,Công văn 118 2017,Tỉnh An Giang,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/HĐND-TT V/v đính chính nội dung của Nghị quyết số

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

4

Công văn 118/BTC-TCHQ năm 2016 quy định về khu phi thuế quan do Bộ Tài chính ban hành

118/BTC-TCHQ,Công văn 118 2016,Bộ Tài chính,chính sách của khu phi thuế quan,Khu phi thuế quan,mua bán hàng hóa khu phi thuế quan ,Thủ tục giám sát quản lý Hải quan,Phòng chống buôn lậu,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2016

5

Công văn 118/BTC-TCT ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay do Bộ Tài chính ban hành

118/BTC-TCT,Công văn 118 2010,Bộ Tài chính,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Ưu đãi thuế,Lãi tiền gửi,Lãi tiền cho vay,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 118/BTC-TCT V/v: ưu

Ban hành: 05/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2010

6

Công văn 118/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

118/TANDTC-VP,Công văn 118 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID19,Phòng chống dịch bệnh COVID19 của Tòa án nhân dân,Tòa án tiếp tục phòng chống dịch COVID19,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

7

Công văn 118/UBDT-CSDT năm 2021 về chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành

118/UBDT-CSDT,Công văn 118 2021,Uỷ ban Dân tộc,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào miền núi,Phát triển kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

8

Công văn 118/HQHCM-GSQL năm 2021 về chứng nhận xuất xứ CPTPP do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

đến chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa như sau: Căn cứ Khoản 4, Điều 7a Thông tư 38/2018/TT-BTC về xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu, được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Thông tư 62/2019/TT-BTC: “4. Trường hợp một nước thành viên Hiệp định CPTPP thông báo chỉ áp dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp bởi cơ quan có

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

9

Công văn 118/TCT-CS năm 2021 về giải đáp vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

118/TCT-CS,Công văn 118 2021,Tổng cục Thuế,Giải đáp vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ,Giải đáp hồ sơ thu lệ phí trước bạ,Hồ sơ thu lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

10

Công văn 368/BTC-CST hướng dẫn thực hiện Thông tư 118/2011/TT-BTC về thuế nhập khẩu đối với dự án điện do Bộ Tài chính ban hành

cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/10/2010 được thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ, hồ sơ thủ tục miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính khoản 1 Điều 2 Thông tư số 118/2011/TT-BTC). - Đối với các dự án điện được cấp Giấy phép đầu

Ban hành: 10/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

11

Công văn 7200/BTC-TCHQ về hướng dẫn bổ sung Điều 41 và Điều 118 Thông tư 194/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

hoàn thuế hướng dẫn tại khoản 7, Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Để phù hợp với Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và để thống nhất với Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: Khi làm thủ tục hải quan và

Ban hành: 02/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2011

12

Công văn 118/TANDTC-VP năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

118/TANDTC-VP,Công văn 118 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện Chỉ thị,Phòng chống dịch bệnh,Người lao động,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/TANDTC-VP V/v

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

13

Công văn 118/HĐND-KTNS năm 2019 về đính chính các Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI

118/HDND-KTNS,Công văn 118 2019,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/HĐND-KTNS V/v Đính chính một số Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

14

Công văn số 2395/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong thực hiện Thông tư 118/2003/TT/BTC

ngày 20 tháng 06 năm 2005 Kính gửi: Cục Hải quan Hà Giang Trả lời công văn số 222/CHQ-BC ngày 10/6/2005 của Cục Hải quan Hà Giang về vướng mắc trong thực hiện Thông tư 118/2003/TT/BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư 118/2003/TT/BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính khi có cơ sở

Ban hành: 20/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Công văn 6302/TC/CST của Bộ Tài chính về việc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT-BTC

SỐ 6302/TC/CST NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ SỐ 118/2003/TT-BTC Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan nganh Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ Căn cứ Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 của Chính phủ quy định về

Ban hành: 25/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Công văn 2932/TC/CST của Bộ Tài chính về việc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT-BTC

2932/TC/CST,Công văn 2932 2005,Bộ Tài chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2932/TC/CST V/v đối tượng áp dụng thông tư số 118/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2005

Ban hành: 15/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

17

Công văn 10374/TC-CST của Bộ Tài chính về việc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT-BTC

10374/TC-CST,Công văn 10374 2004,Bộ Tài chính,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10374/TC-CST V/v đối tượng áp dụng thông tư số 118/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2009

18

Công văn 8380/TC/CST của Bộ Tài chính về đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT-BTC

8380/TC/CST,Công văn 8380 2004,Bộ Tài chính,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 8380/TC/CST V/v đối tượng áp dụng thông tư số 118/2003/TT-BTC

Ban hành: 29/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

19

Công văn 6646/TC/CST của Bộ Tài chính về việc đối tượng áp dụng Thông tư 118/2003/TT-BTC

6646/TC/CST,Công văn 6646 2004,Bộ Tài chính,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6646/TC/CST V/v đối tượng áp dụng thông tư số 118/2003/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 16/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

20

Công văn 5326/TC/CST của Bộ Tài chính về việc đối tượng áp dụng Thông tư 118/2003/TT-BTC

5326/TC/CST,Công văn 5326 2004,Bộ Tài chính,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5326/TC/CST V/v đối tượng áp dụng thông tư số 118/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 5

Ban hành: 19/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.232.99
server250