Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6302/TC/CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 25/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6302/TC/CST

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 6302/TC/CST NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ SỐ 118/2003/TT-BTC

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan nganh Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

Căn cứ Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT);

Theo quy định tại Điểm 2, Mục I Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thựchiện Nghị định số 60/2002/NĐ-CP của Chính phủ;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Thương mại tại Công văn số 0496/TM-XNK ngày 13/05/2005 về danh sách các nước áp dụng trị giá tính thuế theo GATT cho hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam;

Bộ Tài chính xin thông báo bổ sung đối tượng được áp dụng thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính là hàng hoá nhập kẩhu có xuất xứ từ Isarel.

Thông báo này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho tất cả các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký cho cơ quan hải quan từ ngày 13/05/2005./.

Trương Chí Trung

(Đã ký)

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 6302/TC/CST
On objects of application of Circular No. 118/2003/TT-BTC

Hanoi, May 25, 2005

 

To:

- Ministries, ministerial-level agencies, Government-attached agencies
- Provincial/municipal People's Committees

Pursuant to the Government's Decree No. 60/2002/ND-CP of June 6, 2002, on the determination of the value for calculation of duties on import goods on the principles of the Agreement for Implementation of Article 7 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT);

According to the provisions of Point 2, Section I of the Finance Ministry's Circular No. 118/2003/TT-BTC of December 8, 2003, guiding the implementation of the Government's Decree No. 60/2002/ND-CP;

Based on the Trade Ministry's opinions in Official Letter No. 0496/TM-XNK of May 13, 2005, on the list of countries that apply the value for calculation of duties on Vietnamese import goods under the GATT,

The Finance Ministry hereby notifies that import goods of Israel origin are added to the objects of application of the Finance Ministry's Circular No. 118/2003/TT-BTC of December 8, 2003.

This Official Letter takes effect and applies to all import goods declarations registered with customs offices as from May 13, 2005.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Truong Chi Trung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6302/TC/CST ngày 25/05/2005 của Bộ Tài chính về việc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.958

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!