Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 118/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/BTC-TCHQ
V/v quy định về khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Hội doanh nghiệp khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo.
(06 Nguyễn Huệ, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng hóa, tỉnh Quảng Trị)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 01/2015/BC-HDNLB ngày 25/11/2015 của Hội doanh nghiệp khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung khái niệm về Khu phi thuế quan tại Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đi đã bổ sung quy định rõ, cụ thể tiêu chí của khu phi thuế quan để được hưng chính sách ưu đãi, đó phải là những khu có hàng rào cứng, mọi hoạt động xuất nhập cảnh của phương tiện, xuất nhập khẩu của hàng hóa phải được giám sát quản lý hải quan và của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (bộ đội, biên phòng, cơ quan kim dịch, kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa...) để minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

BTài chính thông báo để Hội doanh nghiệp khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
-
Vụ CST, Vụ PC (BTC), Cục GSQL (TCHQ);
-
Lưu: VT, TCHQ (14b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 118/BTC-TCHQ ngày 05/01/2016 quy định về khu phi thuế quan do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.544

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.249.22