Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2395/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2395/TCHQ-KTTT
V/v: Vướng mắc trong thực hiện TT118.

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Giang

Trả lời công văn số 222/CHQ-BC ngày 10/6/2005 của Cục Hải quan Hà Giang về vướng mắc trong thực hiện Thông tư 118/2003/TT/BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 118/2003/TT/BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính khi có cơ sở bác bỏ trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu thì cơ quan Hải quan xác định lại trị giá tính thuế theo đúng trình tự các phương pháp tiếp theo quy định tại Thông tư này.

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Giang nghiên cứu kỹ công văn 914/TCHQ-KTTT ngày 11/03/2005 của Tổng cục Hải quan trong việc xác định lại trị giá tính thuế sau tham vấn để giải quyết các vướng mắc nêu tại công văn trên. Đồng thời Cục Hải quan Hà Giang cần tích cực thực hiện công việc thu thập cập nhật các nguồn thông tin giá khác theo quy định tại Quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thếu ban hành theoq uyết định số 1795/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Tổng cục Hải quan để phục vụ yêu cầu công tác xác định giá tính thuê theo trị giá GATT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Giang biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục (6)
- Lưu: VP (2); KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2395/TCHQ-KTTT ngày 20/06/2005 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong thực hiện Thông tư 118/2003/TT/BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.957

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!