Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 19446 văn bản

1

Quyết định 104-HĐBT năm 1988 về việc chuyển giao lực lượng Bộ đội biên phòng từ Bộ Quốc phòng sang Bộ Nội vụ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

104-HDBT,Quyết định 104-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ Quốc phòng,Chuyển giao,Bộ Nội vụ,Lực lượng bộ đội biên phòng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104-HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 1988 QUYẾT

Ban hành: 11/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

2

Quyết định 104-HĐBT năm 1987 về giá bán lẻ thuốc chữa bệnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

104-HDBT,Quyết định 104-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Giá bán lẻ thuốc chữa bệnh,Thương mại,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm

Ban hành: 30/06/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

3

Nghị định 104-HĐBT năm 1986 sửa đổi Nghị định 46-HĐBT quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

104-HDBT,Nghị định 104-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Xử lý đầu cơ,Xử lý hành chính buôn lậu,Xử lý làm hàng giả,Xử lý kinh doanh trái phép,Thương mại,Vi phạm hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 08/09/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

4

Quyết định 104-HĐBT năm 1984 về việc thành lập thị trấn huyện lỵ Mường Xén thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

104-HDBT,Quyết định 104-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị trấn,Huyện Kỳ Sơn,Thành lập huyện,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Huyện Mường Xén,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1984

Ban hành: 08/08/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

5

Chỉ thị 104-HĐBT năm 1982 về quản lý học sinh và lao động Việt Nam ở các nước XHCN do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

104-HDBT,Chỉ thị 104-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Lao động - Tiền lương,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 1982 CHỈ

Ban hành: 23/06/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

6

Thông tư 16-BYT/TT-1987 hướng dẫn thực hiện Quyết định 104-HĐBT-1987 về giá bán lẻ thuốc chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

tháng 7 năm 1987 THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 16-BYT/TT NGÀY 7-7-1987 HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 104-HĐBT NGÀY 30-6-1987 VỀ GIÁ BÁN LẺ THUỐC CHỮA BỆNH Ngày 30 tháng 6 năm 1987, Hội đồng Bộ trưởng đã ra Quyết định số 104-HĐBT quy định mức giá chuẩn cho giá bán lẻ thuốc chữa bệnh,

Ban hành: 07/07/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

7

Thông tư 1569-TCHQ/PC 1986 hướng dẫn Nghị định 104-HĐBT-1986 sửa đổi Nghị định 46-HĐBT-1983 quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép do Tổng cục hải quan ban hành

Số: 1569-TCHQ/PC Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1986 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1569-TCHQ/PC NGÀY 22-10-1986 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 104-HĐBT NGÀY 8-9-1986 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 46-HĐBT NGÀY 10-5-1983 QUY ĐỊNH VIỆC XỬ LÝ BẰNG BIỆN PHÁP HÀNH

Ban hành: 22/10/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

8

Thông báo 104/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành

104/TB-VPCP,Thông báo 104 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp với Bộ Giáo dục,Kết luận tại cuộc họp về vấn đề giáo dục cần giải quyết,Vấn đề cần giải quyết và kiến nghị đề xuất trong giáo dục,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

9

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội

104/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp Hà Nội,Hoạt động kinh doanh đa cấp Hà Nội,Quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp Hà Nội,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

10

Công điện 104/CĐ-BYT năm 2021 về điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do Bộ Y tế điện

104/CD-BYT,Công điện 104 2021,Bộ Y tế,Xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh,Điều tra ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh,Biện pháp phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 31/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

11

Quyết định 104/QĐ-BTP về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021

104/QD-BTP,Quyết định 104 2021,Bộ Tư pháp,Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021,Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm,Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

12

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

104/QD-UBND,Quyết định 104 2021,Tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Sơn La,Thủ tục hành chính Sở Tư pháp Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

13

Quyết định 104/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh An Giang

104/QD-UBND,Quyết định 104 2021,Tỉnh An Giang,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang 2021,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

14

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035

104/QD-UBND,Quyết định 104 2021,Thành phố Đà Nẵng,Đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà,Phát triển điện mặt trời trên mái nhà Đà Nẵng,Phát triển điện mặt trời trên mái nhà đến 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

15

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân huyện quyết định việc đầu tư

104/QD-UBND,Quyết định 104 2021,Tỉnh Quảng Bình,Giải quyết thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ bất động sản,Chuyển nhượng toàn bộ bất động sản tỉnh Quảng Bình,Giải quyết thủ tục Chuyển nhượng một phần bất động sản,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

16

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

104/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật,Chương trình trợ giúp người khuyết tật Ninh Bình,Chương trình trợ giúp người khuyết tật 2021 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

17

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 410-KH/TU về thực hiện Kết luận 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành

104/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Kế hoạch 410-KH/TU Tuyên Quang,Xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang,Nông nghiệp nông thôn tỉnh Tuyên Quang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

18

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2020 về quản lý rác thải nhựa đại dương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

104/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Quản lý rác thải nhựa đại dương Quảng Ngãi,Rác thải nhựa đại dương Quảng Ngãi,Quản lý rác thải Quảng Ngãi 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

19

Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2020 về sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

104/NQ-CP,Nghị quyết 104 2020,Chính phủ,Cải cách tiền lương còn dư Thực hiện nhiệm vụ cấp bách,Sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư,Thực hiện nhiệm vụ từ Nguồn cải cách tiền lương còn dư,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

20

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2020 về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

104/KH-UBND,Tỉnh Vĩnh Phúc,Chuyển đổi vị trí công tác công chức tỉnh Vĩnh Phúc,Chuyển đổi vị trí công tác công chức các cơ quan,Chuyển đổi vị trí công tác công chức các đơn vị sự nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224