Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 100/2015/QH13 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 49287 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 3613/UBPL13 năm 2016 đính chính Luật số 100/2015/QH13 do Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa XIII ban hành

100/2015/QH13 Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ, Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Bộ luật hình sự đã được gửi đến Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ để đăng Công báo. Tuy nhiên, do sơ xuất về mặt kỹ thuật nên

Ban hành: 11/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2016

2

Công văn 9918/VPCP-KGVX năm 2018 về tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Báo cáo kết quả giữa kỳ thực hiện Nghị quyết 100/2015/QH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành

9918/VPCP-KGVX V/v tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Báo cáo kết quả giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 18

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

3

Công văn 10843/VPCP-NC xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết 111/2015/QH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 10843/VPCP-NC V/v xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: Bộ Công an. Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 111/2015/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công

Ban hành: 27/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2015

4

Công văn 3509/UBND-NCPC năm 2015 thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

3509/UBND-NCPC,Công văn 3509 2015,Tỉnh Bạc Liêu,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3509/UBND-NCPC V/v thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2015

5

Công văn 516/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 do Bộ Xây dựng ban hành

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2015 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 04/SXD-KTQH ngày 06/01/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đề nghị cho ý kiến hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Luật Xây dựng 2014). Sau khi nghiên

Ban hành: 18/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

6

Công văn 4570/VPCP-NN năm 2018 về ủy quyền báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết 112/2015/QH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành

báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018 Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2189/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02 tháng 5 năm 2018 việc báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết số

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

7

Công văn 933/UBND-XD năm 2015 về thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

933/UBND-XD,Công văn 933 2015,Thành phố Hải Phòng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 933/UBND-XD V/v thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 trên địa

Ban hành: 04/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2015

8

Công văn 326/TANDTC-PC năm 2015 thi hành khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 109/2015/QH13 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 326/TANDTC-PC V/v thi hành khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 của Quốc hội Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: - Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp;

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

9

Công văn 1786/BTP-BTTP năm 2016 triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 về thừa phát lại do Bộ Tư pháp ban hành

1786/BTP-BTTP V/v triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 về thừa phát lại Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 26/11/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị quyết số

Ban hành: 01/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

10

Công văn 4756/BGTVT-CQLXD năm 2015 thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 và Nghị định 32/2015/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4756/BGTVT-CQLXD,Công văn 4756 2015,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng - Đô thị BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4756/BGTVT-CQLXD V/v: Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định

Ban hành: 16/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2015

11

Công văn 237/VPCP-V.III năm 2016 thực hiện Nghị quyết 113/2015/QH13 về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 237/VPCP-V.III V/v triển khai thực hiện NQ số 113/2015/QH13 về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc hội khóa XIII ban hành Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

12

Công văn 10240/TCHQ-PC năm 2015 vướng mắc thực hiện Luật Hải quan 54/2014/QH13 do Tổng cục Hải quan ban hành

số 54/2014/QH13, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Thực hiện Công văn số 9361/TCHQ-PC ngày 12/10/2015, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau: căn cứ điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC và điểm g.1.2 khoản 3, Điều 25 Thông tư 38/2015

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2015

13

Công văn 5236/UBND-ĐT năm 2015 về tổ chức thực hiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 50/2014/QH13 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

--------------- Số: 5236/UBND-ĐT Về tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ ban hành về hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2015 Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành Thành phố; - Ủy ban

Ban hành: 04/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2015

14

Công văn 1672/BNN-XD năm 2015 thực hiện nội dung của Luật Xây dựng 50/2014/QH13 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 1672/BNN-XD V/v thực hiện một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Chủ dự án, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Luật

Ban hành: 25/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

15

Công văn 74/SXD-QLHDXD năm 2015 thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 và Văn bản 3482/BXD-HĐXD do Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành

bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng. Hòa Bình, ngày 21 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành; - UBND các huyện, thành phố; - Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày

Ban hành: 21/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2015

16

Công văn 74/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế giá trị gia tăng thức ăn chăn nuôi theo Luật số 71/2014/QH13 do Tổng cục Hải quan ban hành

74/TCHQ-TXNK,Công văn 74 2015,Tổng cục Hải quan,Thức ăn chăn nuôi,Theo Luật số 71/2014/QH13,Thuế VAT 2015 ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 74/TCHQ-TXNK

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

17

Công văn 2298/TTg-KGVX năm 2014 thực hiện Nghị quyết 77/2014/QH13 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

11 năm 2014, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 77/2014/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, trong đó có nội dung về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về nội dung trên,

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2014

18

Công văn 100/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

100/VPCP-QHDP,Công văn 100 2021,Văn phòng Chính phủ,Xử lý kiến nghị của các địa phương,Hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch Covid-19,Điều chỉnh giá dịch vụ y tế ,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

19

Công văn 100/TANDTC-HTQT năm 2020 về thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

100/TANDTC-HTQT,Công văn 100 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG,Phối hợp thực hiện hoạt động tố tụng ở nước ngoài,Thực hiện hoạt động tố tụng dân sự ở nước ngoài,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

20

Công văn 100/KCB-NV năm 2020 về quản lý, điều trị người bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Cục Quản lý Khám chữa bệnh ban hành

100/KCB-NV,Công văn 100 2020,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Điều trị người bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV,Quản lý người bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV,Quản lý điều trị người bệnh viêm đường hô hấp cấp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88