Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 516/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 516/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 18/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 516/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 04/SXD-KTQH ngày 06/01/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đề nghị cho ý kiến hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Luật Xây dựng 2014). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng 2014 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này. Do đó, theo phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh việc cấp giấy phép xây dựng cho các công trình xây dựng cấp I, cấp II, công trình xây dựng trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị (bao gồm nhà ở riêng lẻ) thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. UBND tỉnh cần có văn bản (Quyết định) giao cho Sở Xây dựng thực hiện thẩm quyền này.

2. Tại Điểm b Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm: “Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư”. Do đó, những công trình thuộc dự án đầu tư xin thuê đất, sử dụng vốn khác, được UBND cấp tỉnh, cấp huyện (hoặc cấp có thẩm quyền khác) cấp giấy chứng nhận đầu tư không thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.

3. Về cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình tôn giáo, cách hiểu của quý Sở về cấp giấy phép xây dựng đối với loại công trình này gồm 02 thủ tục hành chính như đã nêu tại văn bản số 04/SXD-KTQH nêu trên là đúng với quy định tại Khoản 4 Điều 95 Luật Xây dựng 2014.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXDTMP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 516/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.556
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78