Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20603 văn bản

1

Chỉ thị 09/CT-UB năm 2004 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn ngân sách do tỉnh Yên Bái ban hành

Số : 09/CT-UB Yên bái, ngày 17 tháng 6 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH. Thực hiện Pháp lệnh số 02/1998/PL-CT-TTg BTVQH 10 ngày 26/ 02/1998 về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Uỷ ban Thường vụ

Ban hành: 17/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2014

2

Chỉ thị 09/CT.UB năm 1997 về tăng cường công tác trật tự an toàn vệ sinh thực phẩm do tỉnh Lào Cai ban hành

09/CT.UB,Chỉ thị 09,Tỉnh Lào Cai,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT.UB Lào Cai, ngày 14 tháng 5 năm 1997 CHỈ

Ban hành: 14/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

3

Chỉ thị 09/CT-UB năm 1994 về tăng cường công tác phòng chống dịch tả và sốt rét do Tỉnh Bến Tre ban hành

09/CT-UB,Chỉ thị 09,Tỉnh Bến Tre,Thể thao - Y tế TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UB Bến Tre, ngày 19 tháng 5 năm 1994 CHỈ THỊ

Ban hành: 19/05/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

4

Chỉ thị 09/CT-UB năm 1993 tăng cường công tác đo đạc và cấp giấy quyền sử dụng đất để phục vụ cho việc tổ chức và quản lý sản xuất do tỉnh An Giang ban hành

Số: 09/CT-UB Long Xuyên, ngày 04 tháng 06 năm 1993 CHỈ THỊ V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐO ĐẠC VÀ CẤP GIẤY QSDĐ ĐỂ PHỤC VỤ CHO VIỆC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT Đến hết tháng 5/93, toàn Tỉnh đã đo đạc, kiểm tra và cấp giấy QSDĐ xong cho 13.324 hộ nông dân với 14.280 ha đạt 21,3% KH 93. Ngoài ra, các Huyện

Ban hành: 04/06/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

5

Chỉ thị 09/CT-UB về việc thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng và trồng rừng năm 1992 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

09/CT-UB, Chỉ thị 09, Thành phố Hồ Chí Minh, Tài nguyên- Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 09/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm

Ban hành: 17/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

6

Chỉ thị 09/CT-UB năm 1992 về tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ bao thầu, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Lào Cai

09/CT-UB,Chỉ thị 09,Tỉnh Lào Cai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UB Lào Cai, ngày 2 tháng 3 năm 1992

Ban hành: 02/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2018

7

Chỉ thị 09/CT-UB-KT năm 1997 thực hiện điều lệ quản lý đầu tư-xây dựng theo Nghị định 42/CP và quy chế đấu thầu theo Nghị định 43/CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

09/CT-UB-KT,Chỉ thị 09,Thành phố Hồ Chí Minh,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 09/CT-UB-KT TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 1997

Ban hành: 29/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2008

8

Chỉ thị 09/CT-UB năm 1991 về việc giải quyết những tồn tại về hợp tác xã tín dụng trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

09/CT-UB,Chỉ thị 09,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 09/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 1991

Ban hành: 08/02/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2009

9

Chỉ thị 09/CT-UB-KT năm 1996 tổ chức quản lý các hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

09/CT-UB-KT,Chỉ thị 09,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 09/CT-UB-KT TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 1996

Ban hành: 10/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

10

Chỉ thị 09/CT-UB năm 1988 về việc nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

09/CT-UB, Chỉ thị 09, Thành phố Hồ Chí Minh, Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 09/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 1988

Ban hành: 15/03/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2009

11

Chỉ thị 09/CT-UB năm 1986 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào nhân dân trồng cây gây rừng, phủ xanh diện tích hoang trống do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

09/CT-UB, Chỉ thị 09, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 09/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 1986

Ban hành: 23/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2009

12

Chỉ thị 09 CT/UB về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước cho nhân dân, cán bộ và các lực lượng vũ trang do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng ban hành

09CT/UB,Chỉ thị 09CT,tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09 CT/UB Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 1982

Ban hành: 15/03/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

13

Chỉ thị 09/CT-UB năm 1980 về việc quản lý viện trợ của các Tổ chức quốc tế và của Việt kiều do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

09/CT-UB, Chỉ thị 09, Thành phố Hồ Chí Minh, Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 09/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 1980

Ban hành: 10/03/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2009

14

Chỉ thị 09/CT-UB năm 1978 về việc tăng cường quản lý thị trường, quản lý hàng hóa, quản lý tiền tệ và quản lý giá cả do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

09/CT-UB, Chỉ thị 09, Thành phố Hồ Chí Minh, Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 09/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 2 năm 1978

Ban hành: 10/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2009

15

Chỉ thị 09/CT-UB về công tác thu thuế ở thành phố năm 1977 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

09/CT-UB,Chỉ thị 09 1977,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 09/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 1977

Ban hành: 09/02/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

16

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Công dân nhập ngũ,Công an nhân dân,Lực lượng Dự bị động viên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

17

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2019,Tỉnh Phú Thọ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UBND Phú Thọ, ngày 24 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 24/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2019

18

Chỉ thị 09/CT-BYT năm 2019 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế

09/CT-BYT,Chỉ thị 09 2019,Bộ Y tế,Thủ tục hành chính,Giải quyết thủ tục hành chính,Nâng cao chất lượng y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

19

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2019,Tỉnh Đồng Nai,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UBND Đồng Nai, ngày 30 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

20

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2019,Tỉnh Yên Bái,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UBND Yên Bái, ngày 30 tháng 08 năm 2019 CHỈ THỊ

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36