Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 08/2013/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 79128 công văn

1

Công văn 08/BTC-TCHQ năm 2014 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí do Bộ Tài chính ban hành

08/BTC-TCHQ,Công văn 08 2014,Bộ Tài chính,Miễn thuế nhập khẩu dầu khí,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/BTC-TCHQ V/v miễn thuế hàng hóa

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

2

Công văn 3072/BTC-CST năm 2018 về vướng mắc thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư 201/2012/TT-BTC, 81/2013/TT-BTC và Quyết định 72/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

3072/BTC-CST V/v vướng mắc về thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư số 201/2012/TT-BTC, Thông tư số 81/2013/TT-BTC và Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Trả lời công văn số 2446/HQTN-NV ngày 15/12/2017 của Cục Hải

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

3

Công văn 15072/BTC-PC năm 2013 thực hiện Thông tư 153/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Tổng cục Thuế - Kho bạc Nhà nước - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Ngày 31/10/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

4

Công văn 2671/BTC-QLCS năm 2014 triển khai Thông tư 54/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

2671/BTC-QLCS,Công văn 2671 2014,Bộ Tài chính,triển khai Thông tư 54/2013/TT-BTC,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2671/BTC-QLCS V/v triển khai Thông

Ban hành: 03/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

5

Công văn 438/BTC-TCHQ năm 2014 vướng mắc Điều 56 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

438/BTC-TCHQ,Công văn 438 2014,Bộ Tài chính,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 438/BTC-TCHQ V/v vướng mắc Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

6

Công văn 11798/BTC-KHTC năm 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC, 41/2005/TT- BTC do Bộ Tài chính ban hành

61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011, số 41/2005/TT- BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Tổng cục Hải quan. Về việc sửa đổi Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 và Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

7

Công văn 8136/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

8136/TCHQ-GSQL,Công văn 8136 2013,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8136/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2013

8

Công văn 1484/CN-TACN năm 2013 thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC Cục Chăn nuôi ban hành

vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (gọi tắt là Thông tư số 128), cụ thể như sau: Theo quy định tại Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về Quản lý thức ăn chăn nuôi (gọi

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

9

Công văn 2288/TCT-CS năm 2013 thực hiện Thông tư 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2288/TCT-CS,Công văn 2288 2013,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2288/TCT-CS V/v: thực hiện TT16/2013/TT-BTC

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

10

Công văn 9841/BTC-TCDN năm 2014 thực hiện Thông tư 220/2013/TT-BTC đối với việc chi thưởng năm 2013 của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số: 9841/BTC-TCDN V/v Thực hiện Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đối với việc chi thưởng năm 2013 của doanh nghiệp Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các

Ban hành: 18/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

11

Công văn 1993/TCT-CS năm 2014 giảm tiền thuê đất theo Thông tư 83/2012/TT-BTC và 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 1993/TCT-CS V/v: Giảm tiền thuê đất theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC và Thông tư số 16/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 2376/CT-KTNB ngày 4/4/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về giảm tiền thuê đất theo Thông tư

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

12

Công văn 16236/BTC-TCHQ năm 2013 địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Bộ Tài chính nhận được công văn số 4092/HQHCM-GSQL ngày 19/11/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; công văn số 1111/CV-MĐN ngày 11/11/2013 của Công ty CP Tổng Công ty

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2013

13

Công văn 15445/BTC-TCHQ năm 2013 xử lý vướng mắc điều 36, 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013, Bộ Tài chính nhận được báo cáo vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp về địa

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2013

14

Công văn 15269/BTC-TCHQ năm 2013 hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong quá trình thực hiện Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính có một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp phản ảnh vướng

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

15

Công văn 18304/BTC-TCHQ năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Bộ Tài chính ban hành

, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế. Để thực hiện thống nhất việc xử lý thuế giá trị gia tăng (dưới đây gọi tắt là thuế GTGT) hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa, Bộ Tài chính hướng dẫn Các Cục Hải quan, các Cục Thuế tỉnh, thành phố thực hiện như

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

16

Công văn 11722/BTC-CST năm 2013 thời hạn hiệu lực của Thông tư 79/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

hiệu lực của Thông tư số 79/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: - Công ty Cổ phần Cát An; - Công ty TNHH TM Tích An. Trả lời công văn số 144/2013-CV-CA ngày 12/7/2013 của Công ty Cổ phần Cát An và công văn số 001/TQ/2013 ngày

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2013

17

Công văn 8333/BTC-TCNH năm 2014 thực hiện Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Tài chính ban hành

so với thực hiện năm trước liền kề từ 2 đến 7% thì mới được tăng hệ số tiền lương tăng thêm. Quy định này có vướng mắc cho các Công ty XSKT vì theo Nghị quyết số 68/QH11 ngày 31/10/2006 của Quốc hội và khoản 3 Điều 10 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số thì hiện nay Bộ Tài chính thực hiện khống

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

18

Công văn 5622/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

08/CVĐKDMMT/2013: Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp để tổng hợp trình Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2013/TT-BTC. - Về mẫu Quyết toán hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định số 12/QTHHNKMT/2013: Nội dung này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8125/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2013 hướng dẫn. Đề nghị, Cục

Ban hành: 20/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2014

19

Công văn 5406/BTC-TCT năm 2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và 119/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

5406/BTC-TCT V/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 119/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015 Kính gửi: - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung

Ban hành: 23/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

20

Công văn 907/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ. Trả lời công văn số 63/HQCT-NV ngày 10/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ báo cáo vướng mắc thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm b1 khoản 2 Điều 102 Thông

Ban hành: 23/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49