Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 06/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 63300 công văn

1

Công văn 728/VPCP-KTTH năm 2014 điều chỉnh Đề án tại Nghị quyết 06/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

chỉnh một số Đề án tại Nghị quyết số 06/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014. Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 493/BTC-PC ngày 10 tháng 01 năm 2014 về việc điều chỉnh một số Đề án tại Phụ lục

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

2

Công văn về việc duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

06/CP-DMDN,Công văn 06 1999,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/CP-ĐMDN Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 1999 CÔNG VĂN CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/CP-ĐMDN NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 1999 VỀ VIỆC DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP DOANH

Ban hành: 28/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

3

Công văn 493/BTC-PC năm 2014 thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 do Bộ Tài chính ban hành

nhiệm kỳ 2011-2016. Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, Bộ Tài chính có ý kiến đối với một số đề án thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết như

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

4

Công văn 06/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc về phí bản quyền, giấy phép nhập khẩu và khai báo trên Hệ thống Vnaccs do Tổng cục Hải quan ban hành

06/TCHQ-TXNK,Công văn 06 2020,Tổng cục Hải quan,Trị giá hải quan,Giấy phép nhập khẩu,Phí bản quyền ,Xuất nhập khẩu,Sở hữu trí tuệ BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

5

Công văn 5578/UBND-KT năm 2020 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và 139/NQ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

5578/UBND-KT,Công văn 5578 2020,Thành phố Hà Nội,Tnh hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP Hà Nội,Thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP Hà Nội,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

6

Công văn 170/ĐC-CP về việc đính chính Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2009 (Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009) do Chính phủ ban hành

10 năm 2009 ĐÍNH CHÍNH NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2009 (NGHỊ QUYẾT SỐ 12/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2009) Do sơ xuất trong khâu rà soát văn bản, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính sai sót trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2009 (Nghị quyết số

Ban hành: 13/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2009

7

Công văn 06/BCĐCCHC năm 2016 về tăng cường triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP1, Nghị quyết số 35/NQ-CP2, Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg3 và các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc

Ban hành: 09/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

8

Công văn 295/CP-TH năm 2019 về đính chính Nghị quyết 50/NQ-CP do Chính phủ ban hành

chính Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15/7/2019 Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại Nghị

Ban hành: 18/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

9

Công văn 913/C06-P4 năm 2020 về cung cấp thông tin liên quan đến việc cấp thẻ Căn cước công dân do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ban hành

913/C06-P4,Công văn 913 2020,Cung cấp thông tin cấp thẻ Căn cước công dân,Hướng dẫn cung cấp thông tin cấp thẻ Căn cước,Hỗ trợ cung cấp thông tin việc cấp thẻ Căn cước,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

10

Công văn 06/BCĐTƯVSATTP năm 2015 về tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn do Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành

06/BCDTUVSATTP,Công văn 06 2015,An toàn thực phẩm,Cơ sở chế biến,Kiểm soát an toàn thực phẩm,Tăng cường kiểm soát,Thể thao - Y tế BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

11

Công văn 06/TANDTC-PC năm 2017 xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

06/TANDTC-PC,Công văn 06 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Pháo nổ và thuốc pháo,Cấm mua bán pháo nổ,Xử lý hình sự,Cấm vận chuyển pháo nổ,Thương mại,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

12

Công văn 06/BTC-TTr năm 2017 báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. - Kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội; công tác chỉ đạo các địa phương xây dựng các

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

13

Công văn 06/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

06/TCT-CS,Công văn 06 2017,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế giá trị gia tăng ,Thuế giá trị gia tăng,Vướng mắc khấu trừ thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

14

Công văn 13706/BTC-CST năm 2020 thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

13706/BTC-CST,Công văn 13706 2020,Bộ Tài chính,Thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP,Lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến,Miễn giảm phí lệ phí dịch vụ công trực tuyến,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

15

Công văn 5075/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

5075/BNV-TCBC,Công văn 5075 2020,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP,Thực hiện giải pháp biên chế sự nghiệp giáo dục,Thực hiện giải pháp biên chế sự nghiệp y tế,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

16

Công văn 6140/VPCP-ĐMDN năm 2020 về tình hình thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

6140/VPCP-DMDN,Công văn 6140 2020,Văn phòng Chính phủ,Tình hình thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP,Thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân,Cải thiện môi trường kinh doanh,Doanh nghiệp,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

17

Công văn 5442/VPCP-KSTT năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5442/VPCP-KSTT V/v thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ; - Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ngày 12

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

18

Công văn 907/TTCP-KHTH năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP do Thanh tra Chính phủ ban hành

907/TTCP-KHTH,Công văn 907 2020,Thanh tra Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP,Giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất,Giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho kinh doanh,Thương mại,Thể thao - Y tế THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

19

Công văn 2091/BTNMT-TCBHĐVN năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

2091/BTNMT-TCBHDVN,Công văn 2091 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP,Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển,Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam,Thương mại BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

20

Công văn 5012/TCHQ-PC năm 2017 tăng cường thực hiện cải cách hành chính, Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến về sơ kết công tác cải cách hành chính của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017 (Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ); tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; Văn bản số 7447/BTC-PC ngày 06

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141