Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 06/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 60894 công văn

1

Công văn 1438/QLD-KD năm 2021 triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg do Cục Quản lý Dược ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1438/QLD-KD V/v triển khai chỉ thị 06/CT-TTg ngày 19/02/2021 Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021 Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc Căn cứ chỉ thị số 06/CT-TTg đề ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

2

Công văn 265/BGDĐT-GDTC năm 2020 về triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 265/BGDĐT-GDTC V/v triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2020 Kính gửi: - Các Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; - Các đại học, học viện; trường đại

Ban hành: 01/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

3

Công văn 1281/TCHQ-VP năm 2017 thực hiện chỉ thị 06/CT-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 1281/TCHQ-VP V/v thực hiện chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội,

Ban hành: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

4

Công văn 605/BTTTT-VP năm 2017 thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số: 605/BTTTT-VP V/v thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ

Ban hành: 27/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

5

Công văn 843/BGTVT-CYT năm 2020 thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg về tăng cường biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Giao thông vận tải ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 843/BGTVT-CYT V/v: Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Hà Nội,

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

6

Công văn 18030/BTC-KBNN năm 2015 hướng dẫn phương pháp kế toán sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị 06/CT-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Số: 18030/BTC-KBNN V/v Hướng dẫn phương pháp kế toán sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị 06/CT-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ, ngành thuộc Ngân sách Trung ương - Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 04/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2015

7

Công văn 14518/BTC-NSNN năm 2015 sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị 06/CT-TTg do Bộ Tài chính ban hành

14518/BTC-NSNN V/v sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị số 06/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2101/VPCP-KTTH ngày 05/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng kinh

Ban hành: 16/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2015

8

Công văn 14517/BTC-NSNN năm 2015 sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị 06/CT-TTg do Bộ Tài chính ban hành

14517/BTC-NSNN V/v sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị số 06/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2101/VPCP-KTTH ngày 05/10/2015 của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 16/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

9

Công văn 6873/VPCP-KTTH năm 2014 hoàn chỉnh báo cáo kết quả rà soát quy định theo Chỉ thị 06/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 6873/VPCP-KTTH V/v hoàn chỉnh báo cáo kết quả rà soát quy định theo Chỉ thị số 06/CT-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2014 Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Xét báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 2226/LĐTBXH-LĐTL ngày 27 tháng 6 năm 2014), ý kiến của

Ban hành: 06/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2014

10

Công văn 2913/UBND-TM năm 2015 tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước theo Chỉ thị 06/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2913/UBND-TM V/v tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

11

Công văn 1655/LĐTBXH-KHTC về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 theo Chỉ thị 06/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

--------------- Số: 1655/LĐTBXH-KHTC V/v tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 theo Chỉ thị số 06/CT-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh,

Ban hành: 11/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2015

12

Công văn 06/CT-BCT bảo đảm an toàn giao thông và tăng cường văn minh công sở do Bộ Công thương ban hành

06/CT-BCT,Công văn 06 2013,Bộ Công thương,Bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường văn minh công sở ,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-BCT Hà Nội,

Ban hành: 09/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2013

13

Công văn 844/CT-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

844/CT-TTg,Công văn 844 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ,Bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải,Điều chỉnh Quy hoạch giao thông đường bộ Việt Nam,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

14

Công văn 06/CT-TTHT về đồng tiền ghi trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

06/CT-TTHT,Công văn 06 2012,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Đồng tiền ghi trên hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/CT-TTHT V/v: Đồng tiền ghi trên

Ban hành: 03/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2012

15

Công văn số 06/TTg-NN về việc vận chuyển gỗ nhập khẩu từ Lào qua cửa khẩu phụ Ta Đo, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

06/TTg-NN, Công văn 06, Thủ tướng Chính phủ, Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên- Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 06/TTg-NN V/v Vận chuyển gỗ nhập khẩu từ Lào qua cửa khẩu phụ

Ban hành: 02/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

16

Công văn 172/UBDT-KHTC về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành

--------------- Số: 172/UBDT-KHTC V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021 Kính gửi: Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

17

Công văn 6860/BTP-TCCB thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 06/2001/CT-TTg do Bộ Tư pháp ban hành

6860/BTP-TCCB,Công văn 6860 2012,Bộ Tư pháp, Hội nghị tổng kết ,Thực hiện Chỉ thị 06/2001/CT-TTg ,Nâng cao hiệu quả Hội Luật gia Việt Nam ,Hội Luật gia Việt Nam,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2012

18

Công văn 7904/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2018 về triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên các tuyến đường do địa phương quản lý do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/02/2018 và văn bản số 3157/CQLXD-ĐB2 ngày 13/11/2018 của Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Giao thông vận tải hiện đang quản lý các tuyến đường địa phương có đặt các trạm thu

Ban hành: 21/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

19

Công văn 10670/VPCP-CN năm 2019 về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018 và Công điện số 849/CĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2019 về tiến độ triển khai

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

20

Công văn 825/BNG-CNV năm 2020 về đính chính Quyết định 06/2020/QĐ-TTg do Bộ Ngoại giao ban hành

06/2020/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.122.117