Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/CT-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 128580 văn bản

1

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Tiền Giang, ngày 22 tháng 3 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG Qua 08 năm triển khai thi hành Luật Xử lý vi

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

2

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 09 tháng 3 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

3

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Quảng Bình, ngày 01 tháng 3 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH Quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại là hoạt động nhằm duy

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

4

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Yên Bái, ngày 01 tháng 03 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

5

Chỉ thị 05/CT-UBND về tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021 Thực hiện Chỉ thị

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

6

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Khánh Hòa, ngày 05 tháng 02 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 Năm 2020, tình hình thế giới, kinh tế trong nước nói chung và của tỉnh nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

7

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước,Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước Vĩnh Long,Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Vĩnh Long,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

8

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Quảng Nam, ngày 02 tháng 02 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN CỜ BẠC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

9

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Hải Phòng, ngày 01 tháng 02 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀU CÁ, ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Để tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

10

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về cán bộ, công chức, viên chức nêu gương, chấp hành quy định không uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ làm việc và khi lái xe do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÊU GƯƠNG, CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH, GIỜ LÀM VIỆC VÀ KHI LÁI XE Thời

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

11

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN; TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

12

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Ninh Thuận , ngày 22 tháng 01 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

13

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Sơn La ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Sơn La, ngày 20 tháng 01 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

14

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

Hạnh phúc -------------------- Số: 05/CT-UBND Tuyên Quang, ngày 23 tháng 9 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2020 - 2021 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH TUYÊN QUANG Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

15

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới do tỉnh Bắc Kạn ban hành

--------------- Số: 05/CT-UBND Bắc Kạn, ngày 28 tháng 7 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, trong vòng 03 ngày qua (tính

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

16

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 Ngày 13/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

17

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Cà Mau, ngày 22 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU Trong giai đoạn 2016 - 2019, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, kim ngạch xuất khẩu đạt 4.368

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

18

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 19 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

19

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Quảng Trị, ngày 04 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

20

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề điều năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 4 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, ĐÊ ĐIỀU NĂM 2020 Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.0.150