Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 221649 văn bản

1

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008

- Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/PL-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2008 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số

Ban hành: 02/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2008

2

Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008

Pháp lệnh 08 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Dân số sửa đổi,Pháp lệnh Dân số,Bệnh lây truyền qua đường tình dục,Sửa đổi,Bổ sung,08/2008/PL-UBTVQH12,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 27/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2009

3

Pháp lệnh sửa đổi Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 2008

Pháp lệnh 07 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thuế tài nguyên sửa đổi,Pháp lệnh Thuế Tài nguyên,Thuế Tài nguyên,Biểu thuế suất thuế tài nguyên,Trầm hương,Hải sâm,Kỳ nam,Sửa đổi,Bổ sung,07/2008/PL-UBTVQH12,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2009

4

Pháp lệnh công an xã năm 2008

Pháp lệnh 06 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Công an xã,Công an xã,Phó trưởng Công an xã,Trưởng Công an xã,Công an viên,06/2008/PL-UBTVQH12,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 21/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2009

5

Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam năm 2008

Pháp lệnh 03 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển,Lực lượng cảnh sát biển,Hoạt động Lực lượng Cảnh sát biển,Cảnh sát biển Việt Nam,03/2008/PL-UBTVQH12,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2008

6

Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng năm 2008

Pháp lệnh 02 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng,Công nghiệp quốc phòng,Cơ sở công nghiệp quốc phòng,Cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt,Cơ sở công nghiệp động viên,Cơ sở công nghiệp,02/2008/PL-UBTVQH12,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2008

7

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2009

Pháp lệnh 09 2009,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh điều tra hình sự sửa đổi,Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự,Pháp lệnh điều tra hình sự,Tổ chức điều tra hình sự,Bộ đội biên phòng,Lực lượng cảnh sát biển,Cục Cảnh sát giao thông,Bổ sung,Sửa đổi,09/2009/PL-UBTVQH12,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ

Ban hành: 27/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2009

Ban hành: 25/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2009

9

Nghị quyết số 713/2008/UBTVQH12 về việc triển khai thực hiện nghị quyết của quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh của quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) do Quốc hội ban hành

713/2008/UBTVQH12,Nghị quyết 713 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 713/2008/UBTVQH12 Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2008

10

Nghị quyết số 707/2008/UBTVQH12 về việc đổi tên Tòa án quân sự Quân khu Thủ đô Hà Nội thành Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

707/2008/UBTVQH12,Nghị quyết 707 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 707/2008/UBTVQH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 21/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2008

Ban hành: 21/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2008

Ban hành: 21/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2008

13

Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008

Pháp lệnh 05 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển,Thủ tục bắt giữ tàu biển,Bắt giữ tàu biển,Khiếu nại hàng hải,Thời hạn bắt giữ tàu biển,Yêu cầu bắt giữ tàu biển,05/2008/UBTVQH12,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2008

14

Nghị quyết số 614/2008/UBTVQH12 về việc thành lập Viện Nghiên cứu lập pháp do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

614/2008/UBTVQH12,Nghị quyết 614 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 614/2008/UBTVQH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2008

Ban hành: 29/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2008

15

Nghị quyết số 594/2008/UBTVQH12 về việc giải thể Ban Công tác Lập pháp và Vụ Công tác Lập pháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

594/2008/UBTVQH12,Nghị quyết 594 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 594/2008/UBTVQH12 Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm

Ban hành: 10/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2008

16

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003

Pháp lệnh 12 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Phụ gia thực phẩm,Vi chất dinh dưỡng,Cơ sở chế biến thực phẩm,Thực phẩm chức năng,Kinh doanh thực phẩm,12/2003/PL-UBTVQH11,Thể thao - Y tế UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

17

Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2002

Pháp lệnh 04 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Tổ chức Tòa án,Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân sự,Tổ chức Tòa án quân sự,Tòa án quân sự quân khu,Tòa án quân sự khu vực,Tòa án quân sự,04/2002/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

Ban hành: 22/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2009

19

Nghị quyết số 695/2008/NQ-UBTVQH12 về việc thành lập ban dân nguyện do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 370/2003/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập ban dân nguyện

695/2008/NQ-UBTVQH12,Nghị quyết 695 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 695/2008/NQ-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 10

Ban hành: 15/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2008

20

Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

694/2008/NQ-UBTVQH12,Nghị quyết 694 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 694/2008/NQ-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 10

Ban hành: 15/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171