Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 26342 văn bản

1

Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2020 về tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

02/CT-TTg,Chỉ thị 02 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tàu bay không người lái,Phương tiện bay siêu nhẹ,Biện pháp quản lý ,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-TTg

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

2

Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2019 về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

02/CT-TTg,Chỉ thị 02 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chữ ký số,Quản lý chữ ký số,Áp dụng chữ ký số,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-TTg

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

3

Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2018 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

02/CT-TTg,Chỉ thị 02 2018,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai thi hành Luật ,Kế hoạch triển khai thi hành,Luật Hình sự,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-TTg

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2018

4

Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2017 về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 02/CT-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ Trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

5

Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2016 về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Trong thời gian qua việc thực hiện các chế

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2016

6

Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

02/CT-TTg,Chỉ thị 02 2015,Thủ tướng Chính phủ,Nợ công ,Quản lý nợ công,Sử dụng nợ công,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-TTg Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2015

7

Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2014 tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

02/CT-TTg,Chỉ thị 02 2014,Thủ tướng Chính phủ, trồng rừng thay thế,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-TTg Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

8

Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2013 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 02/CT-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI

Ban hành: 22/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

9

Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2012 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

02/CT-TTg,Chỉ thị 02 2012,Thủ tướng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 09/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2012

10

Chỉ thị 02/CT-BTNMT năm 2020 về tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài sản công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

02/CT-BTNMT,Chỉ thị 02 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Công tác quản lý kế hoạch đầu tư tài chính,Kế hoạch đầu tư tài chính tài sản công,Đầu tư tài chính tài sản công Bộ Tài nguyên Môi trường,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

11

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Chỉ thị 19/CT-TTg do tỉnh Bạc Liêu ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg phòng chống Covid-19,Phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới,Bạc Liêu phòng chống dịch Covid-19 tình hình mới,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 25/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

12

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý hoạt động đưa người lao động của tỉnh Bắc Kạn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Bắc Kạn,Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,Quản lý đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

13

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2020 về giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, của Thống đốc NHNN tại Công điện 02/CĐ-NHNN ngày 11/3/2020, Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020. Nắm bắt, cập nhật kịp thời các thông tin chính thức về diễn biến dịch bệnh để chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, đảm

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

14

Chỉ thị 02/CT-BXD năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Xây dựng ban hành

02/CT-BXD,Chỉ thị 02 2020,Bộ Xây dựng,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Vi rút Corona ,Hạn chế việc lây lan,Thể thao - Y tế BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 02/CT-BXD Hà

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

15

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Phòng cháy chữa cháy rừng,Bảo vệ rừng Vĩnh Phúc ,Biện pháp phòng cháy bảo vệ rừng tỉnh Vĩnh Phúc ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

16

Chỉ thị 02/CT-UBND về thực hiện cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

--------------- Số: 02/CT-UBND Trà Vinh, ngày 23 tháng 3 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUỘC ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH Thực hiện Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia,

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

17

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do tỉnh Sóc Trăng ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới,Phòng chống Covid 19 tình hình mới Sóc Trăng,Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh phòng chống Covid 19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

18

Chỉ thị 02/CT-BXD về phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành xây dựng năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

02/CT-BXD,Chỉ thị 02 2020,Bộ Xây dựng,Phát triển kinh tế xã hội ,Ngành Xây dựng,Phong trào thi đua,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-BXD Hà Nội,

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2020

19

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tuyển chọn công dân nhập ngũ Vũng Tàu,Gọi công dân nhập ngũ Vũng Tàu 2021,Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

20

Chỉ thị 02/CT-BTC năm 2020 về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nêu tại Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ,

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.109.152