Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 02/2009/ND-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9750 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-02:2009/BNNPTNT vềcơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản – chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-02:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-02:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,An toàn thực phẩm thủy sản,Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản,Cơ sở sản xuất kinh doanh,Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản,Chương trình đảm bảo chất lượng ,Nguyên tắc HACCP ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-02:2009 /BNNPTNT

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-14:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thủy sản – điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-14:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-14:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm,QCVN 02-14:2009/BNNPTNT ,Cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp ,Nuôi thủy sản,Vệ sinh thú y,Bảo vệ môi trường,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-14:2009

Ban hành: 25/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-15:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất giống thủy sản - điều kiện an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và môi trường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-15:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-15:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Điều kiện an toàn thực phẩm,QCVN 02-15:2009/BNNPTNT ,Cơ sở sản xuất giống thủy sản,An toàn sinh học,An toàn sinh học và môi trường,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN

Ban hành: 25/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2009/BXD về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

QCVN02:2009/BXD,Quy chuẩn QCVN02:2009,Bộ Xây dựng,QCVN 02:2009/BXD ,Số liệu điều kiện tự nhiên,Số liệu dùng trong xây dựng ,Bộ Xây dựng,Xây dựng QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02:2009/BXD SỐ LIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN DÙNG TRONG XÂY DỰNG  (Vietnam Building Code Natural Physical & Climatic Data for Construction)

Ban hành: 14/08/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-13:2009/BNNPTNT về tàu cá - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-13:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-13:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,QCVN 02-13:2009/BNNPTNT ,Tiêu chuẩn tàu cá ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-13:2009/BNNPTNT  TÀU CÁ -

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-12:2009/BNNPTNT về cảng cá - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-12:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-12:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,QCVN 02-12:2009/BNNPTNT ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-12:2009

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-06:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất nước mắm - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-06:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-06:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cơ sở sản xuất nước mắm,Vệ sinh an toàn thực phẩm,QCVN 02-06:2009/BNNPTNT,Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-06:2009/BNNPTNT CƠ SỞ SẢN

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-10:2009/BNNPTNT về cơ sở thu mua thuỷ sản - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-10:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-10:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cơ sở thu mua thuỷ sản ,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,QCVN02-10:2009/BNNPTNT,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-10:2009/BNNPTNT CƠ SỞ THU MUA

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-07:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ-điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-07:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-07:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ sở sản xuất nhuyễn thể,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Nhuyễn thể hai mảnh vỏ,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,QCVN 02-07:2009/BNNPTNT,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QCVN 02-07:2009

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-09:2009/BNNPTNT về kho lạnh thuỷ sản - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-09:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-09:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho lạnh thuỷ sản ,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,QCVN02-09:2009/BNNPTNT,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-09:2009

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-05:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất thủy sản khô – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-05:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-05:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cơ sở sản xuất thủy sản khô,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-05:2009

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-04:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QCVN02-04:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-04:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-04:2009

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-03:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến thuỷ sản ăn liền - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-03:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-03:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Cơ sở chế biến thuỷ sản ăn liền,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QCVN 02-03:2009/BNNPTNT CƠ SỞ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-08:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất nước đá thuỷ sản - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-08:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-08:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Cơ sở sản xuất nước đá thủy sản,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,QCVN02-08:2009/BNNPTNT,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-08: 2009

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-11:2009/BNNPTNT về chợ cá - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-11:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-11:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn,QCVN 02-11:2009/BNNPTNT ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tiêu chuẩn chợ cá,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-11:2009

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-01:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản – điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-01:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-01:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản,Cơ sở sản xuất kinh doanh,An toàn thực phẩm thủy sản,Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-01:2009 /BNNPTNT CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt do Bộ Y tế ban hành

QCVN02:2009/BYT,Quy chuẩn QCVN02:2009,Bộ Y tế,QCVN 02:2009/BYT ,Chất lượng nước sinh hoạt,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02:2009/BYT VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT (National technical regulation on domestic water quality) LỜI NÓI ĐẦU: QCVN 02:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi

Ban hành: 17/06/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-35:2021/BNNPTNT về Phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét

QCVN02-35:2021/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-35:2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giao thông QCVN 02-35:2021/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU CÁ CÓ CHIỀU DÀI LỚN NHẤT TỪ 12M ĐẾN DƯỚI 24M National technical regulations for the classification and construction of fishing vessels of largest

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về Hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang

QCVN02:2020/BCT,Quy chuẩn QCVN02:2020,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 02:2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN TRONG ĐÈN HUỲNH QUANG National technical regulation on mercury content in fluorescent lamp Lời nói đầu QCVN 02:2020/BCT do Tổ soạn thảo xây dựng, Cục Hóa chất trình duyệt, Bộ

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng

QCVN02:2020/BCT,Quy chuẩn QCVN02:2020,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 02:2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN BỒN CHỨA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG National technical regulation on safety of Liquefied Petroleum Gas Tank Lời nói đầu QCVN 02:2020/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.31
server251