Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2001/TTLT- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1180 văn bản

1

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ hướng dẫn phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam thông qua mạng lưới viễn thông công cộng do Bộ Ngoại Giao-Tổng Cục Bưu Điện ban hành

01/2001/TTLT-BNG-TCBD,Thông tư liên tịch 01 2001,Bộ Ngoại giao,Tổng cục Bưu điện,Phát hình quốc tế,Phóng viên nước ngoài,Mạng lưới viễn thông công cộng,Mạng lưới viễn thông,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

2

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng Chương XV "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình" của Bộ luật hình sự năm 1999 do Bộ Tư pháp- Bộ Công an- Toà án nhân dân tối cao- Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 01 2001,Bộ Công An,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ luật Hình sự,Hướng dẫn,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN-BỘ TƯ PHÁP-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-TCBĐ-BCA về việc bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông do Tổng cục Bưu Điện và Bộ Công an ban hành

01/2001/TTLT-TCBD-BCA,Thông tư liên tịch 01 2001,Bộ Công An,Tổng cục Bưu điện,An toàn mạng lưới thông tin,An ninh thông tin,Bưu chính viễn thông,Công nghệ thông tin BỘ CÔNG AN-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 07/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

4

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-TCTK-BNN về mối quan hệ hai ngành trong việc thu thập, cung cấp và công bố số liệu thống kê do Tổng cục Thống kê - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

01/2001/TTLT-TCTK-BNN,Thông tư liên tịch 01 2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tổng cục Thống kê,Quan hệ ngành,Công bố số liệu thống kê,Cung cấp số liệu thống kê,Số liệu thống kê,Thu thập số liệu thống kê,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-TỔNG CỤC THỐNG KÊ ****** CỘNG HOÀ XÃ

Ban hành: 19/01/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Thông Tư Liên tịch 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD hướng dẫn quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn do Bộ khoa Học, công nghệ và môi trường - Bộ xây dựng ban hành

01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD,Thông tư liên tịch 01 2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi ,Bộ Xây dựng,Bảo vệ môi trường,Bãi chôn lấp chất thải rắn,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG-BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/01/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

6

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP do Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội -Bộ Tài chính ban hành

01/2001/TTLT-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 01 2001,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Điều chỉnh lương hưu,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Hướng dẫn,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/01/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

7

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT/BTC-BGTVT hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế sửa chữa đường bộ do Bộ tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/2001/TTLT/BTC-BGTVT,Thông tư liên tịch 01 2001,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Tài chính,Quyết toán kinh phí,Cấp phát và quyết toán kinh phí,Quản lý kinh phí,Cấp phát kinh phí,Sự nghiệp kinh tế sửa chữa đường bộ,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG

Ban hành: 05/01/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

8

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn Nghị quyết 35/2000/QH10 về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình do Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp ban hành

01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP,Thông tư liên tịch 01 2001,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thi hành Luật Hôn nhân gia đình,Hướng dẫn,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP-TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/01/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2012

9

Thông tư liên tịch 01/TTLT năm 1997 hướng dẫn xét xử và thi hành án về tài sản do Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/TTLT,Thông tư liên tịch 01 1997,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Xét xử và thi hành án,Xét xử thi hành án về tài sản,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TƯ PHÁP-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO-TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

10

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC,Thông tư liên tịch 01 2010,Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ luật tố tụng hình sự,Hướng dẫn,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

11

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTBXH-VKSDTC hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/2010/TTLT-TANDTC-BLDTBXH-VKSDTC,Thông tư liên tịch 01 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giải quyết tranh chấp,Hợp đồng bảo lãnh,Lao động - Tiền lương,Thủ tục Tố tụng TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Ban hành: 18/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2010

12

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC- BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 157/2005/NĐ-CP về mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 01 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Ngoại giao,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Mức sinh hoạt phí tối thiểu,Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ NGOẠI GIAO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 27/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

13

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/2010/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2010,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Mức lương tối thiểu chung,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ – BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/TTLT

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2010

14

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BCA-BGTVT quy định về phối hợp cung cấp số liệu đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, dữ liệu về tai nạn giao thông và cấp, đổi, thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ do Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/2010/TTLT-BCA-BGTVT,Thông tư liên tịch 01 2010,Bộ Công An,Bộ Giao thông vận tải,Phối hợp cung cấp số liệu,Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới,Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 03/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2010

15

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2010,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Hướng dẫn,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Cơ chế tài chính,Tổ chức phát triển qũy nhà đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 08/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

16

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-UBDT-BTC hướng dẫn Quyết định 102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn do Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính ban hành

01/2010/TTLT-UBDT-BTC,Thông tư liên tịch 01 2010,Bộ Tài chính,Uỷ ban Dân tộc,Hướng dẫn,Chính sách hỗ trợ trực tiếp,Hộ nghèo ở vùng khó khăn,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC – BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 08/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

17

Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã do Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành

01/2009/TTLT-BTP-BNV,Thông tư liên tịch 01 2009,Bộ Nội vụ,Bộ Tư pháp,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Sở Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 01/2009/TTLT

Ban hành: 28/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2009

18

Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/2009/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2009,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Mức lương tối thiểu chung,Mức lương tối thiểu chung từ 1/5/2009,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 22/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2009

19

Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn Nghị định 153/2006/NĐ-CP về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài

01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 01 2009,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Khám chữa bệnh,Tiêu chuẩn vật chất y tế,Người làm công tác cơ yếu,Bảo hiểm y tế bắt buộc,Thân nhân người làm công tác cơ yếu,Sửa đổi,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 12/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

20

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quân đội và ngoài Quân đội do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành

01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA,Thông tư liên tịch 01 2008,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quan hệ phối hợp,Quan hệ phối hợp công tác,Hoạt động điều tra truy tố xét xử,Vụ án hình sự,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – BỘ QUỐC

Ban hành: 20/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108