Xử lý kỷ luật sa thải người lao động trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Xử lý kỷ luật sa thải người lao động

Hình từ Internet

1. Hình thức xử lý kỷ luật lao động

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chỉ được lựa chọn áp dụng 01 trong các hình thức xử lý kỷ luật lao động:

- Khiển trách;

- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng;

- Cách chức;

- Sa thải.

Tuyệt đối không được áp dụng biện pháp gây xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động; hoặc phạt tiền, cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động. Đồng thời, doanh nghiệp không được xử lý kỷ luật đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

2. Các trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải

- Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý tại nơi làm việc;

- Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

- Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật - sau 06 tháng kể từ ngày bị xử lý. Hoặc, bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm trong thời hạn 03 năm kể từ ngày bị xử lý.

- Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng:

+ 05 ngày làm việc cộng dồn trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc;

+ 20 ngày làm việc cộng dồn trong thời hạn 365 ngày, kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

3. Xử lý kỷ luật sa thải

Việc xử lý kỷ luật sa thải người lao động vẫn phải tuân thủ những nguyên tắc và được tiến hành thông qua cuộc họp xử lý kỷ luật lao động - xem chi tiết tại công việc "Xử lý kỷ luật lao động".

Khi doanh nghiệp quyết định sa thải người lao động, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động phải thông qua cuộc họp xử lý kỷ luật và ra Quyết định sa thải người lao động.

4. Trách nhiệm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi xử lý kỷ luật lao động sa thải trái luật

Trường hợp công ty xử lý kỷ luật lao động người lao động không thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2019 hoặc thủ tục xử lỷ kỷ luật không đúng theo quy định pháp luật thì công ty được xác định là đã xử lý kỷ luật lao động sa thải trái luật.

Công ty phải chịu các trách nhiệm sau đây khi xử lý kỷ luật sa thải trái luật:

- Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động (nếu người lao động khiếu nại về quyết định xử lý kỷ luật lao động) hoặc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân (nếu người lao động yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân).

- Nghĩa vụ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

+ Phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc.

+ Phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

+ Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết; tuy nhiên, khi thuộc các trường hợp sau đây thì thực hiện như sau:

  • Người lao động không muốn tiếp tục làm việc: công ty trả trợ cấp thôi việc.
  • Công ty không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý: công ty trả trợ cấp thôi việc; bồi thường thêm khoản tiền do hai bên thỏa thuận, nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc: hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,776
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: