>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Sắp xếp thời giờ làm việc bình thường trong công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi xây dựng thời giờ làm việc cho người lao động thì cần chú ý những vấn đề sau đây:

1. Về thời giờ làm việc bình thường

Công ty khi bố trí thời giờ làm việc bình thường cho người lao động thì không được quá 08 giờ trong 01 ngày, nếu công ty quy định làm việc theo tuần thì có thể bố trí thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng đều phải đảm bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Công ty có trách nhiệm bảo đảm gii hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

Công ty tự quy định trong Nội quy lao động về thời điểm bắt đầu và kết thúc ca làm việc sáng và ca làm việc chiều của ngày làm việc, nhưng phải đảm bảo về giới hạn thời giờ làm việc.

2. Về thời giờ nghỉ ngơi

- Khi làm việc theo thời giờ làm việc bình thường được nêu tại Mục 1 nêu trên từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục. Ngoài ra, người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày, trong đó có ít nhất 03 giờ làm việc trong khung giờ làm việc ban đêm (từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau) sẽ được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

- Trường hợp tổ chức làm việc theo ca (là việc bố trí ít nhất 02 người hoặc 02 nhóm người thay phiên nhau làm việc trên cùng một vị trí làm việc, tính trong thời gian 01 ngày (24 giờ liên tục)) sẽ được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, riêng trường hợp làm việc ban đêm thì được tính ít nhất 45 phút. Trong trường hợp này, thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc, tuy nhiên phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Người lao động làm việc trong ca từ 06 giờ trở lên;

+ Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.

3. Về nghỉ hằng tuần

Mỗi tuần, công ty phải bố trí cho người lao động nghỉ ít nhất 01 ngày (thường vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần). Tuy nhiên, nếu do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì công ty phải bố trí cho người lao động được nghỉ ít nhất 04 ngày trong 01 tháng. Công ty phải ghi ngày nghỉ vào nội quy lao động. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định của pháp luật thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,355
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: