Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú và không cư trú trong công ty TNHH một thành viên

kỳ tính thuế TNCN

Hình từ Internet

Kỳ tính thuế là khoảng thời gian để xác định số tiền thuế mà người nộp thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước.

1. Đối với cá nhân cư trú

Cá nhân cư trú là cá nhân thuộc trường hợp sau:

- Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

- Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú được áp dụng như sau:

- Áp dụng kỳ tính thuế theo năm đối với trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

- Áp dụng kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập đối với trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng.

- Áp dụng kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

2. Đối với cá nhân không cư trú

Kỳ tính thuế được tính theo từng lần phát sinh thu nhập.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không cư trú có địa điểm kinh doanh cố định như cửa hàng, quầy hàng thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch như đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh.

Xem thêm công việc: Cá nhân cư trú và không cư trú

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,851
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: