Hoàn thuế đối với dự án đầu tư trong Công ty Cổ Phần

Hoàn thuế gtgt

Hình từ Internet

Công ty cổ phần có dự án đầu tư (trừ dự án ODA) sẽ được hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư đó, nhưng phải đáp ứng các điều kiện tùy theo từng trường hợp cụ thể:

1. Trường hợp công ty cổ phần đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp 3 nêu bên dưới và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư

Công ty cổ phần phải thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Lưu ý: Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của công ty cổ phần.

Sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp trong kỳ của công ty cổ phần, nếu:

- Số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

- Số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Ví dụ: Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội, tháng 7/2017, Công ty có dự án đầu tư tại Hà Nội, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty A thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 8/2017, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng.

- Nếu số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (900 triệu đồng), vậy số thuế GTGT mà Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 8/2017 là 400 triệu đồng.

- Nếu số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện là 200 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (200 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/2017 Công ty A có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty A được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

- Nếu số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện là 300 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 300 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (300 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/2017 Công ty A có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết là 200 triệu đồng. Công ty A không thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư, Công ty A thực hiện kết chuyển 200 triệu đồng vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tháng 9/2017.

2. Trường hợp công ty cổ phần đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp 3 và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế

Tương tự như đối với dự án đầu tư cùng địa bàn với trụ sở chính của công ty cổ phần, công ty cổ phần cũng phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới:

- Số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

- Số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp công ty cổ phần thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh để quản lý trực tiếp dự án thì Ban Quản lý dự án / chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt công ty cổ phần trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương phải lập hồ sơ hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đặt dự án.

Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải có con dấu, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Khi dự án đầu tư để thành lập công ty cổ phần đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế thì công ty cổ phần là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho công ty cổ phần mới thành lập để công ty cổ phần mới thực hiện kê khai, nộp thuế.

Công ty cổ phần không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà sẽ được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

- Dự án đầu tư của công ty cổ phần không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

- Dự án đầu tư của công ty cổ phần kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định, như chưa đáp ứng đủ điều kiện, chưa có giấy phép kinh doanh, hành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ...

- Dự án đầu tư của công ty cổ phần kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động, như bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; trong quá trình hoạt động không đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư, kinh doanh; ...

Thời điểm công ty cổ phần không được xem xét hoàn thuế GTGT được tính từ thời điểm công ty cổ phần bị thu hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện công ty cổ phần không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư: Xem chi tiết tại Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế nơi có dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

12,345
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: