>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Hồ sơ chốt sổ bảo hiểm trong Công ty Cổ Phần

Hồ sơ chốt sổ BHXH

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Sổ bảo hiểm xã hội là sổ được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, công ty cổ phần có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu công ty đã giữ của người lao động, trừ một số trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

- Công ty cổ phần chấm dứt hoạt động.

- Công ty cổ phần thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế.

- Công ty cổ phần chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

- Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Trong đó, xác nhận sổ BHXH là thời gian đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) đã được hạch toán, phân bổ tiền nộp của người tham gia. Nội dung ghi trong sổ BHXH phải đầy đủ theo từng giai đoạn tương ứng với mức đóng và điều kiện làm việc của người tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN (kể cả thời gian người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng như nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; nghỉ việc không hưởng tiền lương; tạm hoãn HĐLĐ).

Đối với công ty cổ phần chậm đóng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty có trách nhiệm đóng đủ các loại bảo hiểm nêu trên bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận sổ bảo hiểm xã hội để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trường hợp công ty cổ phần chưa đóng đủ thì xác nhận sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền công ty cổ phần còn chậm đóng thì xác nhận bổ sung trên sổ bảo hiểm xã hội.

2. Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc trong công ty cổ phần

Bước 1. Thông báo giảm lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Để chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, công ty cổ phần cần làm thủ tục báo giảm lao động tham gia bảo hiểm xã hội đó.

Xem chi tiết tại công việc Đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp: Tăng, giảm lao động tham gia; thay đổi thông tin đơn vị sử dụng lao động; thay đổi mức lương; gia hạn thẻ BHYT

Bước 2. Thực hiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Phiếu giao nhận hồ sơ 620/…/SO áp dụng từ ngày 01/12/2021 thì hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người tham gia đối với công ty cổ phần đã nộp đủ số tiền nợ, bao gồm:

- Sổ BHXH (mẫu sổ cũ) hoặc Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới),

- Các tờ rời sổ BHXH.

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 490/QĐ-BHXH)

Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày (nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt).

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan bảo hiểm đang quản lý nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

9,060
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: