>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Giao kết hợp đồng lao động với nhóm người trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Đối với các công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

Những người lao động trong nhóm phải lập Giấy ủy quyền đại diện nhóm giao kết hợp đồng lao độngtrong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động. Được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp hai bên giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng. Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Ngoài ra, hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết thì phải kèm theo danh sách ghi rõ: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động trong nhóm. Cho nên, công ty cổ phần cần yêu cầu phía người lao động chuẩn bị trước danh sách này.

Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Tham khảo mẫu Hợp đồng lao động với nhóm người lao động Danh sách các người lao động trong nhóm.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

11,710
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: