Tra cứu Công Văn TCN211:06

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCN211:06 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34365 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 211/LĐLĐ-CSPL năm 2023 thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu do Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

211/LDLD-CSPL,Công văn 211 2023,Liên đoàn Lao động Thành phố H,Rà soát thực hiện mức lương tối thiểu,Thực hiện mức lương tối thiểu Liên đoàn lao động,Đánh giá thực hiện mức lương tối thiểu,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 16/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2023

2

Công văn 211/TCT-TCCB về phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành

211/TCT-TCCB,Công văn 211 2023,Tổng cục Thuế,Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế,Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế,Thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2023

3

Công văn 211/BXD-TTr năm 2023 hướng dẫn khi thực hiện Nghị định 16/2022/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

211/BXD-TTr,Công văn 211 2023 Bộ Xây dựng,Công văn 211 năm 2023 Bộ Xây dựng,Công văn 211 Bộ Xây dựng ban hành 2023,CV 211 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,CV 211 Bộ Xây dựng áp dụng 2023,CV 211 Bộ Xây dựng mới nhất,CV số 211 năm 2023 Bộ Xây dựng,Công văn 211/BXD-TTr ngày 18/01/2023,Công văn 211 Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xử phạt hành chính xây dựng 2023,CV

Ban hành: 18/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2023

4

Công văn 211/BGDĐT-QLCL năm 2023 về tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

211/BGDDT-QLCL,Công văn 211 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công văn 211 năm 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công văn 211 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2023,CV 211 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực,CV 211 Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng 2023,CV 211 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất,CV số 211 năm 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công văn 211/BGDDT-QLCL ngày

Ban hành: 16/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2023

5

Công văn 211/TLĐ năm 2020 về Danh sách nhà sản xuất, đơn vị cung cấp các sản phẩm phòng chống dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

211/TLD,Công văn 211 2020,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Phòng chống dịch bệnh,Nhà sản xuất ,Danh sách,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

6

Công văn 211/TCHQ-GSQL năm 2022 về triển khai thực hiện Thông tư 82/2021/TT-BTC và Thông tư 121/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

211/TCHQ-GSQL,Công văn 211 2022,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Thông tư 82/2021/TT-BTC,Thực hiện Thông tư số 121/2021/TT-BTC,Thực hiện giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2022

7

Công văn 211/LĐTBXH-BĐG năm 2021 về thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

211/LDTBXH-BDG,Công văn 211 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chương trình Phòng ngừai bạo lực trên cơ sở giới,Chương trình ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới,Phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

8

Công văn 211/TCT-KK năm 2020 về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng của Tổng công ty Lương thực Miền Nam và các đơn vị trực thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

211/TCT-KK,Công văn 211 2020 Tổng cục Thuế,Công văn 211 năm 2020 Tổng cục Thuế,Công văn 211 Tổng cục Thuế ban hành 2020,CV 211 Tổng cục Thuế còn hiệu lực,CV 211 Tổng cục Thuế áp dụng 2020,CV 211 Tổng cục Thuế mới nhất,CV số 211 năm 2020 Tổng cục Thuế,Công văn 211/TCT-KK ngày 17/01/2020,Công văn 211 Tổng cục Thuế về Khấu trừ thuế của Tổng công ty

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

9

Công văn 211/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2022 về đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

211/TCDBVN-KHCN,MT&HTQT,Công văn 211 2022,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Thu phí đường bộ điện tử không dừng Tuyên Quang,Phí đường bộ điện tử không dừng Tuyên Quang,Thu phí đường bộ điện tử Tuyên Quang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM -------

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2022

10

Công văn 211/CTK-ĐTĐMST về điều tra Đổi mới sáng tạo năm 2019 do Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

211/CTK-DTDMST,Công văn 211 2019,Cục thống kê Thành phố Hồ Chí ,Điều tra Đổi mới sáng tạo 2019,Điều tra Đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh 2019,Điều tra hoạt động Đổi mới sáng tạo 2019,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2022

11

Công văn 211/BXD-KTXD năm 2018 về thanh toán, quyết toán chi phí thẩm định giá trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

211/BXD-KTXD,Công văn 211 2018,Bộ Xây dựng,Thẩm định giá,Quy trình thẩm định giá,Phí thẩm định giá,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/BXD-KTXD V/v thanh

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

12

Công văn 211/VPCP-KTTH năm 2018 về xây dựng và báo cáo các Đề án do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 211/VPCP-KTTH V/v xây dựng và báo cáo các Đề án Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Bộ Tư pháp. Để kịp thời triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế -

Ban hành: 06/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

13

Công văn 548/ĐGS-TCNS năm 2023 về báo cáo phục vụ Đoàn giám sát theo Nghị quyết 94/2023/QH15 do Đoàn giám sát Quốc Hội khóa XV ban hành

548/DGS-TCNS,Công văn 548 2023 Đoàn giám sát,Công văn 548 năm 2023 Đoàn giám sát,Công văn 548 Đoàn giám sát ban hành 2023,CV 548 Đoàn giám sát còn hiệu lực,CV 548 Đoàn giám sát áp dụng 2023,CV 548 Đoàn giám sát mới nhất,CV số 548 năm 2023 Đoàn giám sát,Công văn 548/DGS-TCNS ngày 10/10/2023,Công văn 548 Đoàn giám sát về Đoàn giám sát Quốc hội khóa

Ban hành: 10/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2023

14

Công văn 211/BXD-KHCN năm 2016 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ và môi trường năm 2017 do Bộ Xây dựng ban hành

211/BXD-KHCN,Công văn 211 2016,Bộ Xây dựng,Dự toán ngân sách khoa học ,Dự toán ngân sách,Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ,Tài chính nhà nước BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/BXD-KHCN V/v

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

15

Công văn 211/GDĐT-PC về hướng dẫn thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

211/GDDT-PC,Công văn 211 2016,Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p,Thực hiện Ngày Pháp luật Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Thực hiện Ngày Pháp luật Hồ Chí Minh,Thực hiện Ngày Pháp luật ngành giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2022

16

Công văn 289/ĐGS-TCNS năm 2022 về cung cấp thông tin phục vụ giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Đoàn Giám sát ban hành

289/DGS-TCNS,Công văn 289 2022 Đoàn giám sát,Công văn 289 năm 2022 Đoàn giám sát,Công văn 289 Đoàn giám sát ban hành 2022,CV 289 Đoàn giám sát còn hiệu lực,CV 289 Đoàn giám sát áp dụng 2022,CV 289 Đoàn giám sát mới nhất,CV số 289 năm 2022 Đoàn giám sát,Công văn 289/DGS-TCNS ngày 04/08/2022,Công văn 289 Đoàn giám sát về Giám sát chính sách thực

Ban hành: 04/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2022

17

Công văn 211/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng khi sang tên phương tiện xe buýt thuộc Dự án 1318 xe buýt cho xã viên do Tổng cục Thuế ban hành

211/TCT-CS,Công văn 211 2015,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Xe buýt,Thuế GTGT vận tải bằng xe buýt ,Vận tải bằng xe buýt,Xã viên,Thuế giá trị gia tăng khi sang tên,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ban hành: 20/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

18

Công văn 211/BGDĐT-VP năm 2014 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo

211/BGDDT-VP,Công văn 211 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,chuẩn bị đón Tết 2014,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/BGDĐT-VP V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

19

Công văn 211/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng của dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

211/TCT-CS,Công văn 211 2013,Tổng cục Thuế,Thuế suất thuế giá trị gia tăng ,Thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% ,Thuế suất thuế GTGT 0%,Dịch vụ xuất khẩu,Công ty Dasan Việt Nam ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2013

20

Công văn 211/TTg-KGVX về chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp - Dệt May Thời trang Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

211/TTg-KGVX,Công văn 211,Thủ tướng Chính phủ,Trường Công nghiệp Dệt May Hà Nội ,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/TTg-KGVX V/v chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghiệp

Ban hành: 16/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!