Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 211/LĐLĐ-CSPL 2023 rà soát thực hiện mức lương tối thiểu Liên đoàn lao động Hồ Chí Minh

Số hiệu: 211/LĐLĐ-CSPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Chí Tâm
Ngày ban hành: 16/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/LĐLĐ-CSPL
V/v triển khai thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Công ty và cấp trên tương đương;
- Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố;
- Các đơn vị kinh tế - sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ Thành phố.

- Thực hiện Công văn số 4304/SLĐTBXH-LĐ ngày 01/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu.

Đ làm cơ sở cho việc xem xét thực hiện quy định về mức lương tối thiểu theo Điều 91 Bộ luật Lao động trong thời gian tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp công đoàn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức nắm tình hình triển khai thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP , trong đó:

a) Đối với lương tối thiểu theo tháng, đề nghị rà soát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện mức lương tối thiểu, trong đó có việc triển khai quy định tiếp tục thực hiện các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các tha thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP (nhất là thỏa thuận về trả lương cho người lao động làm công việc đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu);

Đánh giá khó khăn, vướng mắc khi thực hiện mức lương tối thiểu và trả lương cho người lao động.

b) Đối với lương tối thiu theo giờ, đề nghị đánh giá rõ việc triển khai, áp dụng của các doanh nghiệp sau khi Chính phủ lần đầu ban hành mức lương tối thiểu theo giờ;

Khảo sát, thống kê các nhóm vị trí, chức danh công việc (như nhân viên phục vụ, bán hàng, phụ bếp, thu ngân, tiếp thị...), lĩnh vực/ngành nghề (như kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cà phê, thức ăn nhanh, siêu thị...) thực hiện trả lương theo giờ, mức lương giờ phbiến của các công việc trên;

Đánh giá thuận lợi, khó khăn và tác động của doanh nghiệp, người lao động khi Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu theo giờ.

2. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Cần Giờ có ý kiến rà soát, đề xuất về việc điều chỉnh phân vùng đối với việc áp dụng mức lương tối thiểu trên địa bàn huyện Cần Giờ trong thời gian tới (giữ nguyên vùng II như hiện nay hoặc điều chỉnh lên vùng I) và căn cứ đề xuất để Liên đoàn Lao động Thành phố tổng hợp, báo cáo Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đđiều chỉnh cho phù hợp.

Đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp thực hiện và gửi báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật) trước ngày 24/3/2023 (đồng thời gửi kèm tệp tin văn bản vào Email: phiho1611@gmail.com) đkịp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.


Nơi nhận:
- Như trên “th/hiện”;
- Ban QHLĐ T
ng LĐLĐ.VN “để b/cáo”
- Thường trực UBND TP HCM “đ
b/cáo
- TT LĐLĐ TP “đ báo cáo”;
- S
LĐ-TBXH;
- VP (C
, PVP, NCTH);
- Lưu: VT, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Chí Tâm

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 211/LĐLĐ-CSPL ngày 16/03/2023 thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu do Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.567

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!