Tra cứu 57-KL/TW

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 57-KL/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 87188 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kết luận 57-KL/TW năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số 57-KL/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023 KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRONG TÌNH

Ban hành: 15/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2024

2

Kết luận 57/KL-TW năm 2013 thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

57/KL-TW,Ban Chấp hành Trung ương,Cán bộ lãnh đạo,Cán bộ lãnh đạo quản lý,Lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo,Đào tạo cán bộ lãnh đạo,Đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý,Bộ máy hành chính BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 57-KL/TW

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2013

3

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2024 Chính phủ,Nghị quyết 47 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 47 Chính phủ ban hành 2024,NQ 47 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 47 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 47 Chính phủ mới nhất,NQ số 47 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 15/04/2024,Nghị quyết 47 Chính phủ về thực hiện Kết luận 57-KL/TW thông tin đối ngoại 2024,NQ 47 Chính

Ban hành: 15/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2024

4

Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 149-KH/TU về thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

thông tin đối ngoại 2024,KH 61 Tỉnh Lạng Sơn về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại 2024,Kế hoạch nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Tỉnh Lạng Sơn 2024,Kế hoạch 61 Tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Kế hoạch 149-KH/TU thực hiện Kết luận 57-KL/TW 2024,KH 61 Tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Kế hoạch 149-KH/TU thực hiện Kết

Ban hành: 18/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2024

5

​Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 184-KH/TU thực hiện Kết luận 57-KL/TW tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 57-KL/TW NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2023 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI Thực hiện Kế hoạch số 184-KH/TU, ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 57 -KL/TW, ngày 15 tháng

Ban hành: 22/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2024

6

Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kết luận 57-KL/TW và Kế hoạch 166-KH/TU, 168-KH/TU "về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới" do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

07/KH-UBND,Kế hoạch 07 2024 Tỉnh Vĩnh Phúc,Kế hoạch 07 năm 2024 Tỉnh Vĩnh Phúc,Kế hoạch 07 Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 2024,KH 07 Tỉnh Vĩnh Phúc còn hiệu lực,KH 07 Tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng 2024,KH 07 Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất,KH số 07 năm 2024 Tỉnh Vĩnh Phúc,Kế hoạch 07/KH-UBND ngày 15/01/2024,Kế hoạch 07 Tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Kết luận 57-KL/TW công

Ban hành: 15/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2024

7

Kế hoạch 13980/KH-UBND năm 2023 triển khai Chương trình hành động 66-CTr/TU thực hiện Kết luận 57-KL/TW tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

năm 2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 66-CTR/TU NGÀY 09/10/2023 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 57-KL/TW NGÀY 15/6/2023 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA Thực hiện Chương trình hành động số

Ban hành: 29/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2024

8

Kế hoạch 978/KH-UBND năm 2023 triển khai Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới do tỉnh Nghệ An ban hành

đối ngoại 2023,KH 978 Tỉnh Nghệ An về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại 2023,Kế hoạch nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại Tỉnh Nghệ An 2023,Kế hoạch 978 Tỉnh Nghệ An về triển khai Kết luận 57-KL/TW công tác thông tin đối ngoại 2023,KH 978 Tỉnh Nghệ An về triển khai Kết luận 57-KL/TW công tác thông tin đối ngoại 2023,Kế hoạch

Ban hành: 13/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2023

9

Quyết định 1899/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thực hiện Kết luận 57-KL/TW và Kế hoạch 141-KH/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới do tỉnh Trà Vinh ban hành

chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại 2023,QĐ 1899 Tỉnh Trà Vinh về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại 2023,Quyết định nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Tỉnh Trà Vinh 2023,Quyết định 1899 Tỉnh Trà Vinh về thực hiện Kết luận 57-KL/TW thông tin đối ngoại 2023,QĐ 1899 Tỉnh Trà Vinh về thực hiện

Ban hành: 12/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2023

10

Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2023 triển khai Kế hoạch 238-KH/TU thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới do Thành phố Cần Thơ ban hành

về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại 2023,KH 239 Thành phố Cần Thơ về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại 2023,Kế hoạch nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Thành phố Cần Thơ 2023,Kế hoạch 239 Thành phố Cần Thơ về thực hiện Kết luận 57-KL/TW nâng cao thông tin đối ngoại 2023,KH 239

Ban hành: 06/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2023

11

Kế hoạch 2500/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU về thực hiện Kết luận 57-KL/TW về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới” do tỉnh Quảng Bình ban hành

cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại 2023,KH 2500 Tỉnh Quảng Bình về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại 2023,Kế hoạch nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Tỉnh Quảng Bình 2023,Kế hoạch 2500 Tỉnh Quảng Bình về thực hiện Kết luận 57-KL/TW thông tin đối ngoại 2023,KH 2500 Tỉnh Quảng Bình về

Ban hành: 04/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2023

12

Kế hoạch 254/KH-UBND năm 2023 triển khai thực hiện Kết luận 57-KL/TW và Kế hoạch 391-KH/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành

hiện Kết luận 57-KL/TW thông tin đối ngoại 2023,KH 254 Tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Kết luận 57-KL/TW thông tin đối ngoại 2023,Kế hoạch thực hiện Kết luận 57-KL/TW thông tin đối ngoại Tỉnh Tuyên Quang 2023,Kế hoạch 254 Tỉnh Tuyên Quang về triển khai Kế hoạch 391-KH/TU thông tin đối ngoại 2023,KH 254 Tỉnh Tuyên Quang về triển khai Kế hoạch 391-KH/TU

Ban hành: 27/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2023

13

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kết luận 57-KL/TW và Kế hoạch 211-KH/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới do tỉnh Hưng Yên ban hành

139/KH-UBND,Kế hoạch 139 2023 Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch 139 năm 2023 Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch 139 Tỉnh Hưng Yên ban hành 2023,KH 139 Tỉnh Hưng Yên còn hiệu lực,KH 139 Tỉnh Hưng Yên áp dụng 2023,KH 139 Tỉnh Hưng Yên mới nhất,KH số 139 năm 2023 Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch 139/KH-UBND ngày 19/09/2023,Kế hoạch 139 Tỉnh Hưng Yên về thực hiện Kết luận 57-KL/TW

Ban hành: 19/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2023

14

Kế hoạch 3083/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 106-KH/TU về thực hiện Kết luận 57-KL/TW "về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới" do tỉnh Kon Tum ban hành

106-KH/TU NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 57-KL/TW NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2023 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRONG TÌNH HÌNH MỚI” Triển khai thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số

Ban hành: 15/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2023

15

Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2024 hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai Nghị quyết 47/NQ-CP về Chương trình hành động đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, định hướng để các ngành, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trong tình hình mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 2. Yêu cầu -

Ban hành: 24/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2024

16

Kết luận 81-KL/TW năm 2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 81-KL/TW Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024 KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XI VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI

Ban hành: 04/06/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2024

17

Kết luận 80-KL/TW năm 2024 về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 80-KL/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024 KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ QUY HOẠCH THỦ ĐÔ HÀ NỘI THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ ĐỒ ÁN

Ban hành: 24/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2024

18

Kết luận 72-KL/TW năm 2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 72-KL/TW Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024 KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW, NGÀY 16/01/2012 CỦA BAN

Ban hành: 23/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2024

19

Kết luận 70-KL/TW năm 2024 phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 70-KL/TW Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024 KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN THỂ DỤC, THỂ THAO TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Sau 10 năm thực

Ban hành: 31/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2024

20

Kết luận 69-KL/TW năm 2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 69-KL/TW Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024 KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW, NGÀY 01/11/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH

Ban hành: 11/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!