Tra cứu 50/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 50/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 39078 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 50/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2023 Chính phủ,Nghị quyết 50 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 50 Chính phủ ban hành 2023,NQ 50 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 50 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 50 Chính phủ mới nhất,NQ số 50 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 08/04/2023,Nghị quyết 50 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 2023,NQ 50 Chính phủ về

Ban hành: 08/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2023

2

Nghị quyết 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022

Số: 50/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2022 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm

Ban hành: 08/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2022

3

Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Chính phủ ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/NQ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

4

Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 50/NQ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 52-NQ/TW NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

5

Nghị quyết 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2019 Chính phủ,Nghị quyết 50 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 50 Chính phủ ban hành 2019,NQ 50 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 50 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 50 Chính phủ mới nhất,NQ số 50 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 15/07/2019,Nghị quyết 50 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ 2019,NQ 50 Chính phủ về Phiên họp

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

6

Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đắk Nông do Chính phủ ban hành

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2018,Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất,Sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/NQ-CP

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

7

Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt giữa Việt Nam và Nam-mi-bi-a do Chính phủ ban hành

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2014,Chính phủ,Miễn thị thực,Người mang hộ chiếu ngoại giao,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 50/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

8

Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh An Giang

Số: 50/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH AN GIANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

9

Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2012 phê duyệt Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa giữa thành viên ASEAN và Đại Hàn do Chính phủ ban hành

50/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ HAI SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN ASEAN VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ký kết,

Ban hành: 06/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2012

10

Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016 do Chính phủ ban hành

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 50/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

11

Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao do Chính phủ ban hành

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2010,Chính phủ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

12

Nghị quyết 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2009 do Chính phủ ban hành

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2009,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ Tháng 9,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 50/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 07/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2009

13

Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

50/2024/ND-CP,Nghị định 50 2024 Chính phủ,Nghị định 50 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 50 Chính phủ ban hành 2024,NĐ 50 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 50 Chính phủ áp dụng 2024,NĐ 50 Chính phủ mới nhất,NĐ số 50 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 50/2024/ND-CP ngày 10/05/2024,Nghị định 50 Chính phủ về Hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy 2024,NĐ 50 Chính phủ

Ban hành: 10/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2024

14

Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2023 giao chi tiết, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương

50/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2023 Thành phố Cần Thơ,Nghị quyết 50 năm 2023 Thành phố Cần Thơ,Nghị quyết 50 Thành phố Cần Thơ ban hành 2023,NQ 50 Thành phố Cần Thơ còn hiệu lực,NQ 50 Thành phố Cần Thơ áp dụng 2023,NQ 50 Thành phố Cần Thơ mới nhất,NQ số 50 năm 2023 Thành phố Cần Thơ,Nghị quyết 50/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 50 Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2024

15

Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2023 tạm giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2024

50/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2023 Tỉnh Quảng Nam,Nghị quyết 50 năm 2023 Tỉnh Quảng Nam,Nghị quyết 50 Tỉnh Quảng Nam ban hành 2023,NQ 50 Tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực,NQ 50 Tỉnh Quảng Nam áp dụng 2023,NQ 50 Tỉnh Quảng Nam mới nhất,NQ số 50 năm 2023 Tỉnh Quảng Nam,Nghị quyết 50/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 50 Tỉnh Quảng Nam về Số lượng người hoạt

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2024

16

Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2023 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Phú Yên ban hành

50/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2023 Tỉnh Phú Yên,Nghị quyết 50 năm 2023 Tỉnh Phú Yên,Nghị quyết 50 Tỉnh Phú Yên ban hành 2023,NQ 50 Tỉnh Phú Yên còn hiệu lực,NQ 50 Tỉnh Phú Yên áp dụng 2023,NQ 50 Tỉnh Phú Yên mới nhất,NQ số 50 năm 2023 Tỉnh Phú Yên,Nghị quyết 50/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 50 Tỉnh Phú Yên về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2024

17

Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

50/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2023 Tỉnh Trà Vinh,Nghị quyết 50 năm 2023 Tỉnh Trà Vinh,Nghị quyết 50 Tỉnh Trà Vinh ban hành 2023,NQ 50 Tỉnh Trà Vinh còn hiệu lực,NQ 50 Tỉnh Trà Vinh áp dụng 2023,NQ 50 Tỉnh Trà Vinh mới nhất,NQ số 50 năm 2023 Tỉnh Trà Vinh,Nghị quyết 50/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 50 Tỉnh Trà Vinh về thông qua Chương trình phát

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2024

18

Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2023 quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang

50/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2023 Tỉnh Hà Giang,Nghị quyết 50 năm 2023 Tỉnh Hà Giang,Nghị quyết 50 Tỉnh Hà Giang ban hành 2023,NQ 50 Tỉnh Hà Giang còn hiệu lực,NQ 50 Tỉnh Hà Giang áp dụng 2023,NQ 50 Tỉnh Hà Giang mới nhất,NQ số 50 năm 2023 Tỉnh Hà Giang,Nghị quyết 50/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 50 Tỉnh Hà Giang về biện pháp bảo đảm thực hiện

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2024

19

Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2023 Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI

50/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2023 Tỉnh Lào Cai,Nghị quyết 50 năm 2023 Tỉnh Lào Cai,Nghị quyết 50 Tỉnh Lào Cai ban hành 2023,NQ 50 Tỉnh Lào Cai còn hiệu lực,NQ 50 Tỉnh Lào Cai áp dụng 2023,NQ 50 Tỉnh Lào Cai mới nhất,NQ số 50 năm 2023 Tỉnh Lào Cai,Nghị quyết 50/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 50 Tỉnh Lào Cai về Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2024

20

Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

50/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2023 Tỉnh Lạng Sơn,Nghị quyết 50 năm 2023 Tỉnh Lạng Sơn,Nghị quyết 50 Tỉnh Lạng Sơn ban hành 2023,NQ 50 Tỉnh Lạng Sơn còn hiệu lực,NQ 50 Tỉnh Lạng Sơn áp dụng 2023,NQ 50 Tỉnh Lạng Sơn mới nhất,NQ số 50 năm 2023 Tỉnh Lạng Sơn,Nghị quyết 50/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 50 Tỉnh Lạng Sơn về Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!