Tra cứu 50/QĐ-UB

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 50/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 273611 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 50/QĐ-UB ban hành quy định về giữ xe 2 bánh trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 50/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIỮ XE 2 BÁNH TRONG THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962; - Căn cứ vào Nghị định của

Ban hành: 11/02/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

2

Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt các điểm đấu nối vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

50/QD-UBND,Quyết định 50 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 50 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 50 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024,QĐ 50 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 50 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024,QĐ 50 Tỉnh Kon Tum mới nhất, số 50 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 50/QD-UBND ngày 01/02/2024,Quyết định 50 Tỉnh Kon Tum về các điểm đấu nối vào các quốc lộ

Ban hành: 01/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2024

3

Quyết định 50/QĐ-UBND phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 do tỉnh Kon Tum ban hành

50/QD-UBND,Quyết định 50 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 50 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 50 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024,QĐ 50 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 50 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024,QĐ 50 Tỉnh Kon Tum mới nhất, số 50 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 50/QD-UBND ngày 26/01/2024,Quyết định 50 Tỉnh Kon Tum về Phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh

Ban hành: 26/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2024

4

Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công tác Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

50/QD-UBND,Quyết định 50 2024 Tỉnh Cao Bằng,Quyết định 50 năm 2024 Tỉnh Cao Bằng,Quyết định 50 Tỉnh Cao Bằng ban hành 2024,QĐ 50 Tỉnh Cao Bằng còn hiệu lực,QĐ 50 Tỉnh Cao Bằng áp dụng 2024,QĐ 50 Tỉnh Cao Bằng mới nhất, số 50 năm 2024 Tỉnh Cao Bằng,Quyết định 50/QD-UBND ngày 17/01/2024,Quyết định 50 Tỉnh Cao Bằng về Công nhận người có uy tín

Ban hành: 17/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2024

5

Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

50/QD-UBND,Quyết định 50 2024 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 50 năm 2024 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 50 Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 2024,QĐ 50 Tỉnh Vĩnh Phúc còn hiệu lực,QĐ 50 Tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng 2024,QĐ 50 Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất, số 50 năm 2024 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 50/QD-UBND ngày 15/01/2024,Quyết định 50 Tỉnh Vĩnh Phúc về Phê duyệt Chương trình

Ban hành: 15/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2024

6

Quyết định 50/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP; Kết luận 497-KL/TU, Nghị quyết 99/2023/NQ-HĐND và 06-NQ/BCSĐ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Quảng Trị ban hành

50/QD-UBND,Quyết định 50 2024 Tỉnh Quảng Trị,Quyết định 50 năm 2024 Tỉnh Quảng Trị,Quyết định 50 Tỉnh Quảng Trị ban hành 2024,QĐ 50 Tỉnh Quảng Trị còn hiệu lực,QĐ 50 Tỉnh Quảng Trị áp dụng 2024,QĐ 50 Tỉnh Quảng Trị mới nhất, số 50 năm 2024 Tỉnh Quảng Trị,Quyết định 50/QD-UBND ngày 10/01/2024,Quyết định 50 Tỉnh Quảng Trị về Kế hoạch phát triển

Ban hành: 10/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2024

7

Quyết định 50/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 68/NQ-HĐND về giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2024

50/QD-UBND,Quyết định 50 2024 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 50 năm 2024 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 50 Tỉnh Quảng Nam ban hành 2024,QĐ 50 Tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực,QĐ 50 Tỉnh Quảng Nam áp dụng 2024,QĐ 50 Tỉnh Quảng Nam mới nhất, số 50 năm 2024 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 50/QD-UBND ngày 09/01/2024,Quyết định 50 Tỉnh Quảng Nam về triển khai Nghị quyết

Ban hành: 09/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2024

8

Quyết định 50/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

50/QD-UBND,Quyết định 50 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 50 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 50 Thành phố Hà Nội ban hành 2024,QĐ 50 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,QĐ 50 Thành phố Hà Nội áp dụng 2024,QĐ 50 Thành phố Hà Nội mới nhất, số 50 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 50/QD-UBND ngày 04/01/2024,Quyết định 50 Thành phố Hà Nội về Kế

Ban hành: 04/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2024

9

Quyết định 50/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

50/QD-TTg,Quyết định 50 2023,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch vùng lưu vực sông Hồng Thái Bình,Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng Thái Bình,Quy hoạch lưu vực sông Hồng Thái Bình 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2023

10

Quyết định 50/QĐ-UBND phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 do tỉnh Kon Tum ban hành

50/QD-UBND,Quyết định 50 2023,Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch xác minh thu nhập Kon Tum,Kế hoạch xác minh thu nhập Kon Tum 2023,Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập Kon Tum,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2023

11

Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần

50/QD-UBND,Quyết định 50 2023,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,Văn bản quy phạm Tuyên Quang hết hiệu lực,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2023

12

Quyết định 50/QĐ-BHXH năm 2023 về dịch vụ công trực tuyến "Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo y tế trên Cổng Dịch vụ công" do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

50/QD-BHXH,Quyết định 50 2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định 50 năm 2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định 50 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2023,QĐ 50 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,QĐ 50 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2023,QĐ 50 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất, số 50 năm 2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định 50/QD

Ban hành: 19/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2023

13

Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hoá

50/QD-UBND,Quyết định 50 2023,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai,Thủ tục hành chính đất đai thuộc Ủy ban xã Thanh Hoá,Thủ tục hành chính thuộc Văn phòng đăng ký đất đai,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2023

14

Quyết định 50/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 116/2001/QĐ-UB do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

bỏ Quyết định 116/2001/QĐ-UB 2023,QĐ 50 Tỉnh Quảng Ngãi về bãi bỏ Quyết định 116/2001/QĐ-UB 2023,Quyết định bãi bỏ Quyết định 116/2001/QĐ-UB Tỉnh Quảng Ngãi 2023,Quyết định 50 Tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện bãi bỏ Quyết định 116/2001/QĐ-UB 2023,QĐ 50 Tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện bãi bỏ Quyết định 116/2001/QĐ-UB 2023,Quyết định thực hiện bãi bỏ Quyết

Ban hành: 22/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2023

15

Quyết định 50/QĐ-TANDTC năm 2022 hướng dẫn về trang bị, lắp đặt thiết bị phục vụ tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến cho phòng xử án của Tòa án các cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

50/QD-TANDTC,Quyết định 50 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Thiết bị phiên tòa xét xử trực tuyến phòng xử án Tòa các cấp,Lắp đặt thiết bị xét xử trực tuyến phòng xử án Tòa án các cấp,Thiết bị tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến cho phòng xử án,Công nghệ thông tin,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 14/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2022

16

Quyết định 50/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

50/QD-UBND,Quyết định 50 2022,Tỉnh Quảng Ngãi,Chương trình xúc tiến đầu tư,Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi,Chương trình xúc tiến đầu tư Quảng Ngãi,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

17

Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2021

50/QD-UBND,Quyết định 50 2022,Tỉnh Lai Châu,Công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực 2021,Công bố văn bản hết hiệu lực Lai Châu 2021,Văn bản pháp luật hết hiệu lực Lai Châu 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2022

18

Quyết định 50/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

50/QD-UBND,Quyết định 50 2022,Tỉnh Bắc Kạn,Chương trình phát triển kinh tế xã hội 2022,Phát triển kinh tế xã hội Bắc Kạn 2022,Kế hoạch đảm bảo quốc phòng Bắc Kạn,Thương mại,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2022

19

Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021

50/QD-UBND,Quyết định 50 2022,Tỉnh Tiền Giang,Công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực 2021,Công bố văn bản hết hiệu lực Tiền Giang 2021,Văn bản pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2022

20

Quy định 50-QĐ/TW năm 2021 về công tác quy hoạch cán bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

50-QD/TW,Quy định 50-QD 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Quy hoạch cán bộ,Công tác quy hoạch cán bộ,Quản lý công tác quy hoạch cán bộ,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 50-QĐ/TW Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!