Tra cứu 46/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 46/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-13 trong 13 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2024 Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 do Chính phủ ban hành

46/NQ-CP,Nghị quyết 46 2024 Chính phủ,Nghị quyết 46 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 46 Chính phủ ban hành 2024,NQ 46 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 46 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 46 Chính phủ mới nhất,NQ số 46 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 12/04/2024,Nghị quyết 46 Chính phủ về Báo cáo thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 2024,NQ 46 Chính phủ về

Ban hành: 12/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2024

2

Nghị quyết 46/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023 do Chính phủ ban hành

46/NQ-CP,Nghị quyết 46 2023 Chính phủ,Nghị quyết 46 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 46 Chính phủ ban hành 2023,NQ 46 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 46 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 46 Chính phủ mới nhất,NQ số 46 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 31/03/2023,Nghị quyết 46 Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3 2023,NQ 46 Chính

Ban hành: 31/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2023

3

Nghị quyết 46/NQ-CP về chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đã giao dự toán năm 2021 cho Bộ Y tế chưa sử dụng hết sang năm 2022 sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

46/NQ-CP,Nghị quyết 46 2022 Chính phủ,Nghị quyết 46 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 46 Chính phủ ban hành 2022,NQ 46 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 46 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 46 Chính phủ mới nhất,NQ số 46 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 29/03/2022,Nghị quyết 46 Chính phủ về Chuyển kinh phí chống dịch COVID19 2021 2022,NQ 46 Chính phủ về

Ban hành: 29/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2022

4

Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ vương quốc Đan Mạch về vấn đề lao động của thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại tổ chức quốc tế do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 46/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH VỀ VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG CỦA THÂN NHÂN THÀNH VIÊN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

5

Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2019 về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

46/NQ-CP,Nghị quyết 46 2019 Thủ tướng Chính phủ,Nghị quyết 46 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Nghị quyết 46 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2019,NQ 46 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,NQ 46 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2019,NQ 46 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,NQ số 46 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 27/06/2019,Nghị quyết 46 Thủ tướng

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2019

6

Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành

46/NQ-CP,Nghị quyết 46 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/NQ-CP

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

7

Nghị quyết 46/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017

46/NQ-CP,Nghị quyết 46 2017,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/NQ-CP

Ban hành: 09/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2017

8

Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2015 về miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, I-ta-li-a do Chính phủ ban hành

46/NQ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC MIỄN THỊ THỰC CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG DÂN CÁC NƯỚC: VƯƠNG QUỐC ANH, CỘNG HÒA PHÁP, CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC, VƯƠNG QUỐC TÂY BAN NHA, CỘNG HÒA I-TA-LI-A CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2015

9

Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2014 về ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết Vòng VI về dịch vụ tài chính ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Chính phủ ban hành

46/NQ-CP,Nghị quyết 46 2014,Chính phủ,Ký Nghị định thư,Ký Nghị định thư ASEAN,Thương mại,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/NQ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

10

Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Chính phủ ban hành

---------------- Số: 46/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Ban hành: 29/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

11

Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2016 do Chính phủ ban hành

46/NQ-CP,Nghị quyết 46 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 46/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

12

Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2010 về phiên họp thường kỳ tháng 11 do Chính phủ ban hành

46/NQ-CP,Nghị quyết 46 2010,Chính phủ,Phiên họp thường kỳ,Tháng 11 năm 2010 ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 46/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 07/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

13

Nghị quyết 46/NQ-CP về thành lập thị trấn Tứ Trưng thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc do Chính phủ ban hành

46/NQ-CP,Nghị quyết 46 2009,Chính phủ,Thành lập,Thị trấn,Tứ Trưng,Tỉnh Vĩnh Phúc,Huyện Vĩnh Tường,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 46/NQ-CP Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!