Tra cứu 3056/QĐ-UBND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3056/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 298519 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

3056/QD-UBND,Quyết định 3056 2023 Tỉnh Hải Dương,Quyết định 3056 năm 2023 Tỉnh Hải Dương,Quyết định 3056 Tỉnh Hải Dương ban hành 2023,QĐ 3056 Tỉnh Hải Dương còn hiệu lực,QĐ 3056 Tỉnh Hải Dương áp dụng 2023,QĐ 3056 Tỉnh Hải Dương mới nhất, số 3056 năm 2023 Tỉnh Hải Dương,Quyết định 3056/QD-UBND ngày 19/12/2023,Quyết định 3056 Tỉnh Hải Dương về

Ban hành: 19/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2023

2

Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Khánh Hòa ban hành

3056/QD-UBND,Quyết định 3056 2023 Tỉnh Khánh Hòa,Quyết định 3056 năm 2023 Tỉnh Khánh Hòa,Quyết định 3056 Tỉnh Khánh Hòa ban hành 2023,QĐ 3056 Tỉnh Khánh Hòa còn hiệu lực,QĐ 3056 Tỉnh Khánh Hòa áp dụng 2023,QĐ 3056 Tỉnh Khánh Hòa mới nhất, số 3056 năm 2023 Tỉnh Khánh Hòa,Quyết định 3056/QD-UBND ngày 11/12/2023,Quyết định 3056 Tỉnh Khánh Hòa về

Ban hành: 11/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2024

3

Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hoá

3056/QD-UBND,Quyết định 3056 2023 Tỉnh Thanh Hóa,Quyết định 3056 năm 2023 Tỉnh Thanh Hóa,Quyết định 3056 Tỉnh Thanh Hóa ban hành 2023,QĐ 3056 Tỉnh Thanh Hóa còn hiệu lực,QĐ 3056 Tỉnh Thanh Hóa áp dụng 2023,QĐ 3056 Tỉnh Thanh Hóa mới nhất, số 3056 năm 2023 Tỉnh Thanh Hóa,Quyết định 3056/QD-UBND ngày 29/08/2023,Quyết định 3056 Tỉnh Thanh Hóa về

Ban hành: 29/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2023

4

Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội do tỉnh Bình Định ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3056/QĐ-UBND Bình Định, ngày 21 tháng 9 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN KHU

Ban hành: 21/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2022

5

Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

do - Hạnh phúc --------------- Số: 3056/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 11 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 09/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

6

Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi/bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3056/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 12 tháng 8 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI /SỬA ĐỔI/BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2021

7

Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3056/QĐ-UBND Bình Định, ngày 21 tháng 07 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

8

Quyết định 3056/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Hạnh phúc ---------------- Số: 3056/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT (BỔ SUNG) KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN CẨM XUYÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

9

Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình

3056/QD-UBND,Quyết định 3056 2016,Tỉnh Thái Bình,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3056/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 28 tháng 10 năm

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

10

Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2015 Quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc cung cấp thông tin và tiếp thu ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền do thành phố Đà Nẵng ban hành

3056/QD-UBND,Quyết định 3056 2015,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3056/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 27 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 27/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2015

11

Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn xổ số kiến thiết, vốn chuyển nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa năm 2012 sang năm 2013 do tỉnh Bình Định ban hành

3056/QD-UBND,Quyết định 3056 2013,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3056/QĐ-UBND Quy Nhơn,

Ban hành: 16/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

12

Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ

Hạnh phúc --------------- Số: 3056/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

13

Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2010 công bố thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bãi bỏ và thay thế trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

3056/QD-UBND,Quyết định 3056 2010,Tỉnh Hà Tĩnh,Công bố thủ tục hành chính,Sở Công Thương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3056/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2010

14

Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2008 về danh mục và thời gian giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số: 3056/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 22 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TƯ PHÁP CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết

Ban hành: 22/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2012

15

Quyết định 3056/QĐ-BTP năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng cho các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp

3056/QD-BTP,Quyết định 3056 2019 Bộ Tư pháp,Quyết định 3056 năm 2019 Bộ Tư pháp,Quyết định 3056 Bộ Tư pháp ban hành 2019,QĐ 3056 Bộ Tư pháp còn hiệu lực,QĐ 3056 Bộ Tư pháp áp dụng 2019,QĐ 3056 Bộ Tư pháp mới nhất, số 3056 năm 2019 Bộ Tư pháp,Quyết định 3056/QD-BTP ngày 10/12/2019,Quyết định 3056 Bộ Tư pháp về Định mức diện tích chuyên dùng cơ

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

16

Kế hoạch 3056/KH-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2017

3056/KH-UBND,Tỉnh Khánh Hòa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3056/KH-UBND Khánh Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 14/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

17

Quyết định 3056/2010/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà, đò tại bến Rừng và bến Đông Triều trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

3056/2010/QD-UBND,Quyết định 3056 2010,Tỉnh Quảng Ninh,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí qua phà,Phí qua đò,Bến Đông Triều,Bến Rừng ,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

18

Quyết định 3056/QĐ-BKHCN năm 2011 sửa đổi tên, phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3056/QD-BKHCN,Quyết định 3056 2011,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm,Giai đoạn 2011 - 2015,Ứng dụng công nghệ sinh học BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2011

19

Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV năm 2012 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3056/QD-BNN-BVTV,Quyết định 3056 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch xây dựng Nghị định ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực giống cây trồng,Bảo vệ và kiểm dịch thực vật,Vi phạm hành chính về giống cây trồng,Kế hoạch xây dựng văn bản,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

20

Thông báo 3056/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Naphtha do Tổng cục Hải quan ban hành

3056/TB-TCHQ,Thông báo 3056 2022 Tổng cục Hải quan,Thông báo 3056 năm 2022 Tổng cục Hải quan,Thông báo 3056 Tổng cục Hải quan ban hành 2022,TB 3056 Tổng cục Hải quan còn hiệu lực,TB 3056 Tổng cục Hải quan áp dụng 2022,TB 3056 Tổng cục Hải quan mới nhất,TB số 3056 năm 2022 Tổng cục Hải quan,Thông báo 3056/TB-TCHQ ngày 26/07/2022,Thông báo 3056 Tổng

Ban hành: 26/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.186.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!