Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 26/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33994 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 26/NQ-CP về hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2022 do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2022,Chính phủ,Hạn mức bảo lãnh Chính phủ,Hạn mức vay về cho vay lại,Hạn mức bảo lãnh Chính phủ 2022,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/NQ-CP

Ban hành: 07/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

2

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 26/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2021 NGHỊ QUYẾT TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 1213/NQ-UBTVQH14 NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2021 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ 02 DỰ ÁN THÀNH PHẦN QUỐC LỘ 45-NGHI SƠN VÀ NGHI SƠN - DIỄN CHÂU THUỘC DỰ ÁN XÂY

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

3

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2020 về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2020,Chính phủ,Phát triển bền vững,Phát triển kinh tế biển,Kế hoạch Phát triển bền vững ,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường .CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/NQ-CP

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2020

4

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2019 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2019,Chính phủ,Bản đồ địa giới hành chính,Địa giới hành chính,Xác định địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/NQ-CP

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

5

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2015 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế do Chính phủ ban hành

phúc ---------------- Số: 26/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG, PHÁT

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

6

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư giữa Việt Nam và Đông U-ru-goay do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2014,Chính phủ,Phê duyệt Hiệp định khung,Thương mại,Đầu tư,Hiệp định Việt Nam và Đông U-Ru-Goay CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/NQ-CP Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2014

7

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam và Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BÔ-LI-VA VÊ-NÊ-XU-Ê-LA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

8

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2012,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 26/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Ban hành: 09/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

9

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016 do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 26/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

10

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2010 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2010,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 26/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2010

11

Nghị quyết số 26/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Ninh Phước; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Phước để thành lập huyện Thuận Nam thuộc tỉnh Ninh Thuận do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2009,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 26/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA

Ban hành: 10/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

12

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2022 về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 05 năm (2021-2025) của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2022,Tỉnh Đắk Lắk,Vốn đầu tư phát triển kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số,Vốn đầu tư phát triển kinh tế đồng bào dân tộc Đắk Lắk,Vốn đầu tư phát triển kinh tế đồng bào dân tộc miền núi,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2022

13

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2022 thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, tỉnh Tuyên Quang

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2022,Tỉnh Tuyên Quang,Dự kiến Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Tuyên Quang 2023,Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2022

14

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2022 về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2022,Thành phố Hải Phòng,Sắp xếp đổi tên thôn tổ dân phố Hải Phòng,Sáp nhập đổi tên thôn tổ dân phố Hải Phòng,Sắp xếp sáp nhập thôn tổ dân phố Hải Phòng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2022

15

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2022,Tỉnh Bình Định,Xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định,Thực hiện xây dựng nông thôn mới Bình Định,Chương trình xây dựng nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2022

16

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2022 phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2022,Tỉnh Lai Châu,Tổ chức lực lượng dân quân tự vệ Lai Châu,Huấn luyện dân quân tự vệ Lai Châu,Bảo đảm chính sách dân quân tự vệ Lai Châu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2022

17

NGhị quyết 26/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2023

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2022,Tỉnh Bắc Kạn,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân 2023,Chương trình giám sát Hội đồng Bắc Kạn 2023,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2022

18

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2022,Thành phố Đà Nẵng,Hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân Đà Nẵng,Chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân Đà Nẵng khóa X,Hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Đà Nẵng khóa X,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2022

19

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2022 về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2022,Tỉnh Tiền Giang,Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường,Công tác quản lý bảo vệ môi trường Tiền Giang,Kết quả giám sát quản lý bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2022

20

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và phân bổ vốn cho các dự án đủ điều kiện thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2022,Tỉnh Quảng Ngãi,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2025,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Quảng Ngãi,Phân bổ vốn dự án đủ điều kiện ngân sách địa phương,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84