Tra cứu 173/TB-VPCP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 173/TB-VPCP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-13 trong 13 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 173/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về "Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Văn phòng Chính phủ ban hành

173/TB-VPCP,Thông báo 173 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 173 năm 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 173 Văn phòng Chính phủ ban hành 2024,TB 173 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 173 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2024,TB 173 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 173 năm 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 173/TB-VPCP ngày 22/04/2024,Thông báo 173

Ban hành: 22/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2024

2

Thông báo 173/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

173/TB-VPCP,Thông báo 173 2022 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 173 năm 2022 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 173 Văn phòng Chính phủ ban hành 2022,TB 173 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 173 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2022,TB 173 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 173 năm 2022 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 173/TB-VPCP ngày 15/06/2022,Thông báo 173

Ban hành: 15/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2022

3

Thông báo 173/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

173/TB-VPCP,Thông báo 173 2021 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 173 năm 2021 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 173 Văn phòng Chính phủ ban hành 2021,TB 173 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 173 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2021,TB 173 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 173 năm 2021 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 173/TB-VPCP ngày 30/06/2021,Thông báo 173

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

4

Thông báo 173/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (VRG) về những vấn đề sau cổ phần hóa và tình hình sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

173/TB-VPCP,Thông báo 173 2019,Văn phòng Chính phủ,Cổ phần hóa,Sau cổ phần hóa,Sau khi cổ phần hóa,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 173/TB-VPCP Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

5

Thông báo 173/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu do Văn phòng Chính phủ ban hành

173/TB-VPCP,Thông báo 173 2018 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 173 năm 2018 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 173 Văn phòng Chính phủ ban hành 2018,TB 173 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 173 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2018,TB 173 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 173 năm 2018 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 173/TB-VPCP ngày 10/05/2018,Thông báo 173

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

6

Thông báo 173/TB-VPCP năm 2015 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị toàn quốc tình hình triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

173/TB-VPCP,Thông báo 173 2015,Văn phòng Chính phủ,Khai thác hải sản xa bờ ,Ý kiến kết luận VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 173/TB-VPCP Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 20/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

7

Thông báo 173/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án giá xăng sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống do Văn phòng Chính phủ ban hành

173/TB-VPCP,Thông báo 173 2014,Văn phòng Chính phủ,Giá xăng,Xăng sinh học ,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 173/TB-VPCP Hà Nội,

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

8

Thông báo 173/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại cuộc họp về tình hình triển khai Chỉ thị 04/CT-TTg và thực hiện Công điện 531/CĐ-TTg do Văn phòng chính phủ ban hành

173/TB-VPCP,Thông báo 173 2013,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ,Thương mại,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 173/TB-VPCP

Ban hành: 18/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

9

Thông báo 173/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 26 tháng 4 năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 173/TB-VPCP Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2012 Ngày 26 tháng 4 năm 2012, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2012

10

Thông báo 173/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại hội nghị kiểm điểm công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

173/TB-VPCP Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011 Ngày 19 tháng 7 năm

Ban hành: 22/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2011

11

Thông báo số 173/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp bàn về tình hình thực hiện vốn trái phiếu chính phủ năm 2008 và phương án phân bổ vốn trái phiếu chính phủ bổ sung kế hoạch năm 2009 cho giáo dục đào tạo và y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

173/TB-VPCP,Thông báo 173 2009,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 173/TB-VPCP Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2009

Ban hành: 10/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

12

Thông báo số 173/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Công an về công tác giáo dục – đào tạo trong ngành công an do Văn phòng Chính phủ ban hành

173/TB-VPCP,Thông báo 173 2008,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc -------------- Số: 173/TB-VPCP Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2008

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2008

13

Thông báo số 173/TB-VPCP về việc ý kiến của Ban Chỉ đạo chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ do Văn phòng Chính phủ ban hành

173/TB-VPCP, Thông báo 173, Văn phòng Chính phủ, Thương mại, Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 173/TB-VPCP Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2007

Ban hành: 14/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!