Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 173/TB-VPCP về việc ý kiến của Ban Chỉ đạo chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 173/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 14/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 173/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KỸ THUẬT THỰC THI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ

Ngày 29 tháng 8 năm 2007, Tại Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2 (gọi tắt là STAR-2) đã họp phiên thường kỳ lần thứ 2 với thành phần mở rộng để xem xét Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hoạt động từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2007 của STAR-2, báo cáo và đề xuất các hoạt động hợp tác sẽ triển khai trong 6 tháng cuối năm 2007 và bổ sung các hoạt động hợp tác ưu tiên trong năm 2007 và các năm tiếp theo. Căn cứ Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2007, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2007 của Văn phòng Dự án STAR - Việt Nam trình Ban Chỉ đạo và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ dạo STAR-2, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quốc Huy đã kết luận tổng kết phiên họp như sau:

1. Trong 6 tháng đầu năm 2007, Dự án STAR đã triển khai tích cực: Dự án đã hoàn thành các văn bản phê duyệt theo quy định, thay đổi nhân sự quản lý, xây dựng các quy chế làm việc mới, triển khai đồng loạt nhiều hoạt động hỗ trợ các Bộ, ngành theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Tuy nhiên Dự án cần lưu ý một số tồn tại sau đây:

- Nhiều hoạt động đã hoàn thành nhưng dự án chưa có báo cáo kết thúc gửi Ban Chỉ đạo theo quy định.

- Tỷ lệ giải ngân chưa đạt mức 50% của năm 2007, cần phải đẩy mạnh hơn.

- Về các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật liên quan tới nhiệm vụ xây dựng pháp luật: các cơ quan liên quan cũng như văn phòng dự án STAR - Việt Nam cần tích cực hơn nữa trong việc bám sát kế hoạch và chương trình xem xét và thông qua các văn bản pháp luật của Quốc hội để kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt.

- Về nội dung nghiên cứu tác động của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động về kinh tế đạt kết quả tốt, những Báo cáo đánh giá tác động về lĩnh vực pháp luật triển khai còn chậm, cần tích cực hơn.

- Về tăng cường năng lực, hỗ trợ đào tạo và tổ chức các đoàn khảo sát tại nước ngoài: mặc dù phía văn phòng dự án STAR - Việt Nam đã tích cực tìm kiếm các nguồn kinh phí hỗ trợ cho đào tạo, tuy nhiên do kinh phí có hạn nên trong năm 2007 chưa thể tổ chức các chương trình đào tạo trung hạn và dài hạn tại nước ngoài nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan liên quan.

2. Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kỹ thuật đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt. Căn cứ vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong năm 2007 và các năm tiếp theo, các cơ quan liên quan cần đặc biệt quan tâm triển khai các nội dung hỗ trợ xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu của phía Việt Nam.

Các cơ quan đối tác cần tận dụng tối đa có hiệu quả hỗ trợ kỹ thuật và toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ của dự án STAR-2 trong kế hoạch 2007, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân trong thời gian tới.

Trong thời gian tới Ban Chỉ đạo Trung ương mở rộng đối tượng tham gia STAR-2: là các tổ chức đoàn thể xã hội và các địa phương phù hợp với mục tiêu dự án STAR-2 và điều kiện thực tế giai đoạn sau hội nhập Tổ chức Thương mại thế giới của Việt Nam.

3. Về các hoạt động cụ thể, Ban Chỉ đạo đề nghị:

3.1. Các cơ quan liên quan, đối tác của dự án STAR-2 sau khi kết thúc từng hoạt động hợp tác cần gửi báo cáo kết quả hoạt động tới Ban Chỉ đạo theo đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan tiếp nhận hỗ trợ của STAR-2.

3.2. Các cơ quan liên quan, đối tác tiếp nhận hỗ trợ của dự án STAR-2 nếu có thay đổi về cơ cấu tổ chức, quản lý (cơ quan chủ quản các hoạt động dự án do việc thay đổi tổ chức, nhiệm vụ chức năng của các cơ quan Chính phủ) thì cần sớm thông báo cho Ban Chỉ đạo để điều chỉnh các hoạt động của dự án cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan mới.

4. Ban Chỉ đạo phê duyệt các đề xuất hoạt động bổ sung vào kế hoạch của sáu tháng cuối năm 2007 sau đây:

4.1. Phê duyệt bổ sung các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật liên quan tới việc triển khai hiệp định khung về thương mại và đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (TIFA) và hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu về Hiệp định đầu tư song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (BIT). Các cơ quan liên quan (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương) sớm có các đề xuất cụ thể của hoạt động nêu trên báo cáo Ban Chỉ đạo.

Trước mắt STAR-2 hỗ trợ các hoạt động sau đây:

4.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: STAR-2 hỗ trợ rà soát so sánh các quy định, tiêu chuẩn của BTA, các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam so với mẫu mới của BIT; so sánh các quy định của BIT với các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam (đề xuất mới).

4.3. Bộ Công thương chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp để STAR-2 hỗ trợ tổ chức hội thảo giới thiệu về Hiệp định khung về thương mại và đầu tư Việt Nam - hoa Kỳ (đề xuất mới).

4.4. Bộ Ngoại giao: STAR-2 hỗ trợ nâng cấp mạng thông tin quốc gia về hội nhập kinh tế quốc tế (BNG-02); hỗ trợ soạn thảo Luật về cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (BNG-03).

4.5. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: STAR-2 hỗ trợ nâng cấp website vibonline.com.vn phục vụ cho việc đưa thông tin hoạt động của STAR lên website này (VCCI-01).

4.6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội sớm có các trao đổi cụ thể với Văn phòng Dự án STAR - Việt Nam để thống nhất bổ sung hỗ trợ kỹ thuật cho các tháng cuối năm 2007 và báo cáo Ban Chỉ đạo.

5. Ban Chỉ đạo giao Thư ký Ban Chỉ đạo thông báo cho phía Hoa Kỳ biết các kết luận trên để phối hợp triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin trân trọng thông báo để các cơ quan biết và phối hợp triển khai./.

 

 

Nơi nhận:
- Danh sách BCĐ và các cơ quan kèm theo;
- VPCP:BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy;
- Các Vụ: CCHC, TH, Ban XDPL,
Phòng Công báo, TTTTBC, Website CP
- Lưu: VT, QHQT (3).47

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO STAR-2
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 173/TB-VPCP về việc ý kiến của Ban Chỉ đạo chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.015
DMCA.com Protection Status

IP: 54.196.208.187