Tra cứu 17/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-13 trong 13 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2024 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/CT-TTg,Chỉ thị 17 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 17 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 17 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 17 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 17 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 17 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 17 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 22/05/2024,Chỉ thị 17 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 22/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2024

2

Chỉ thị 17/CT-TTg tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/CT-TTg,Chỉ thị 17 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 17 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 17 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,CT 17 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 17 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,CT 17 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 17 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 29/05/2023,Chỉ thị 17 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 29/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2023

3

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2022 về đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 17/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÂN BỔ, HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN DỰ KIẾN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội thông qua tháng 7 năm 2021 đã tạo sự chủ động

Ban hành: 05/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2022

4

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2021 về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở

--------------- Số: 17/CT-TTG Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH GIỮA CÁC BAN, BỘ, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN 28 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VEN BIỂN TRONG TRAO ĐỔI, XỬ LÝ THÔNG TIN NHẰM NGĂN CHẶN, TIẾN TỚI CHẤM DỨT TÌNH HÌNH TÀU CÁ VIỆT NAM

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

5

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/CT-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020 CHỈ THỊ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TÌNH HÌNH MỚI Trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, tạo được

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

6

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2019 về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/CT-TTg,Chỉ thị 17 2019,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch tài chính,Xây dựng kế hoạch tài chính,Kế hoạch,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

7

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2018 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/CT-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG GIẢ, HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG THUỘC NHÓM HÀNG DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

8

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2017 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/CT-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO Thời gian qua, hoạt động quảng cáo ở nước ta đã từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Hình thức,

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

9

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2016 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 17/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ ĐUỐI NƯỚC CHO HỌC SINH, TRẺ EM Thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2014, Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 16/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

10

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2015 về tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/CT-TTg,Chỉ thị 17 2015,Thủ tướng Chính phủ,Bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ,An toàn bức xạ,Bảo đảm an toàn bức xạ ,Quản lý an toàn bức xạ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17/CT-TTg

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

11

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2014 về biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/CT-TTg,Chỉ thị 17 2014 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 17 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 17 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2014,CT 17 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 17 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2014,CT 17 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 17 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 20/06/2014,Chỉ thị 17 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2014

12

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2013 tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/CT-TTg,Chỉ thị 17 2013,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17/CT-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2013

13

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2012 triển khai công tác thi hành án hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/CT-TTg,Chỉ thị 17 2012,Thủ tướng Chính phủ,Công tác thi hành án hành chính ,Thủ tục Tố tụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 25/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!