Tra cứu 158/TB-VPCP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 158/TB-VPCP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-9 trong 9 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 158/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành

158/TB-VPCP,Thông báo 158 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158 năm 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158 Văn phòng Chính phủ ban hành 2024,TB 158 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 158 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2024,TB 158 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 158 năm 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158/TB-VPCP ngày 11/04/2024,Thông báo 158

Ban hành: 11/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2024

2

Thông báo 158/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP và 83/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

158/TB-VPCP,Thông báo 158 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158 Văn phòng Chính phủ ban hành 2023,TB 158 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 158 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2023,TB 158 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 158 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158/TB-VPCP ngày 28/04/2023,Thông báo 158

Ban hành: 28/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2023

3

Thông báo 158/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về vướng mắc trong triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, các dự án/ trạm thu phí BOT và đánh giá khả năng khai thác lưỡng dụng một số sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 158/TB-VPCP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP VỀ VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THU PHÍ ĐIỆN TỬ KHÔNG DỪNG, CÁC DỰ ÁN/ TRẠM THU PHÍ BOT VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHAI THÁC LƯỠNG

Ban hành: 26/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2022

4

Thông báo 158/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

158/TB-VPCP,Thông báo 158 2020 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158 năm 2020 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158 Văn phòng Chính phủ ban hành 2020,TB 158 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 158 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2020,TB 158 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 158 năm 2020 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158/TB-VPCP ngày 16/04/2020,Thông báo 158

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

5

Thông báo 158/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

158/TB-VPCP,Thông báo 158 2017 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158 năm 2017 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158 Văn phòng Chính phủ ban hành 2017,TB 158 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 158 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2017,TB 158 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 158 năm 2017 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158/TB-VPCP ngày 24/03/2017,Thông báo 158

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

6

Thông báo 158/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg và thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về phòng cháy, chữa cháy do Văn phòng Chính phủ ban hành

158/TB-VPCP,Thông báo 158 2016 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158 năm 2016 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158 Văn phòng Chính phủ ban hành 2016,TB 158 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 158 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2016,TB 158 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 158 năm 2016 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158/TB-VPCP ngày 28/06/2016,Thông báo 158

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

7

Thông báo 158/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

---------------- Số: 158/TB-VPCP Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Ngày 18 tháng 3 năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Đại học Quốc gia Hà

Ban hành: 10/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

8

Thông báo 158/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về lựa chọn địa điểm kho, cảng LNG và tiến độ thực hiện dự án cảng than tại khu vực miền Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

158/TB-VPCP,Thông báo 158 2011,Văn phòng Chính phủ,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 158/TB-VPCP Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2011 THÔNG BÁO

Ban hành: 07/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2011

9

Thông báo số 158/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

158/TB-VPCP,Thông báo 158 2008,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 158/TB-VPCP Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO

Ban hành: 04/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!