Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 158/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 158/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 158/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỈNH ỦY VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Ngày 23 tháng 6 năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, các Bộ: Công Thương, Xây dựng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Sau khi nghe các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên báo cáo; ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các Bộ ngành, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Điện Biên là tỉnh miền núi mới được chia tách, còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã nỗ lực phấn đấu cao và đã đạt được những kết quả khả quan. Trong 6 tháng đầu năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,28%, cao hơn bình quân của cả nước; sản lượng lương thực tăng 11,65% so với cùng kỳ năm ngoái; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,34%; văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Tỉnh cũng đã có nhiều cố gắng trong công tác di dân, tái định cư phục vụ Dự án thủy điện Sơn La.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, còn một số hạn chế: cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa vững chắc, nguồn thu ngân sách trên địa bàn còn thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao...; công tác di dân, tái định cư triển khai chậm. Để khắc phục những hạn chế này, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên phải nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trong thời gian tới.

2. Nhất trí với các mục tiêu mà Tỉnh đã đề ra. Trong quá trình thực hiện các mục tiêu này, Tỉnh cần đặc biệt lưu ý: thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đạt mức tăng trưởng kinh tế 11-12%; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh du lịch là ngành có thế mạnh của Tỉnh; huy động các nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh... Đặc biệt, Tỉnh phải bám sát các chương trình, kế hoạch đã có, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác di dân, tái định cư, bảo đảm đồng bộ với tiến độ xây dựng Dự án thủy điện Sơn La; đồng thời phải chú trọng chăm lo đời sống nhân dân ở các khu tái định, làm sao để người dân đến nơi ở mới sớm ổn định và có cuộc sống ngày một tốt hơn.

3. Về các kiến nghị của Tỉnh:

a) Các kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh:

- Về ứng vốn để hoàn thành các dự án thành phần thuộc Dự án Trùng tu tôn tạo di tích lịch sử Điện Biên Phủ (khoảng 55 tỷ đồng theo đề nghị của Tỉnh): giao Bộ Tài chính xem xét, cân đối tạm ứng cho tỉnh để hoàn thành dứt điểm các dự án này, kịp thời phục vụ kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Về việc bố trí vốn đầu tư tuyến đường từ Sa Pha Phìn, huyện Mường Chà ra cửa khẩu Si Pha Phìn (Điện Biên): Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án này, trong đó có đề xuất phương án vốn.

- Về việc bổ sung vốn từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu để đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, công sở cho một số thị trấn huyện mới được thành lập (khoảng 70 tỷ đồng theo đề nghị của Tỉnh): giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu bố trí, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về việc lập quy hoạch tổng thể phát triển vùng Tây Bắc, đưa Điện Biên Phủ vào điểm du lịch quốc gia: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Đồng ý hàng năm ưu tiên tăng chỉ tiêu cử tuyển, chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ cho tỉnh Điện Biên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết cụ thể vấn đề này.

- Về việc chỉ định thầu đối với các dự án do tỉnh làm chủ đầu tư: yêu cầu Tỉnh nghiên cứu, phân loại dự án, xác định rõ dự án nào là cấp bách, cần đẩy nhanh tiến độ theo tinh thần Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ, đề xuất cơ chế cụ thể theo hướng tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư, bảo đảm hiệu quả của dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b. Các kiến nghị liên quan đến di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La:

- Liên quan đến Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg: Bộ Tài chính hướng dẫn, xem xét xử lý các kiến nghị của Tỉnh. Trường hợp vượt thẩm quyền, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Đối với các nội dung khác liên quan đến tái định cư, yêu cầu tỉnh thực hiện theo Thông báo kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước công trình Thủy điện Sơn La ngày 20 tháng 6 năm 2008.

- Về việc chỉ định thầu các dự án thành phần tại thị xã Mường Lay có giá trị gói thầu xây lắp trên 10 tỷ đồng, giá trị gói thầu tư vấn trên 500 triệu đồng: Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, CT, XD, GTVT, TNMT, VHTTDL, TC, QP;
- Tỉnh ủy và UBND tỉnh Điện Biên;
- Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ ĐP, KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN(4), S.(32b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 158/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.314
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240