Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 158/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 158/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH AN GIANG

Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang. Cùng dự với Thủ tướng có đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Về phía tỉnh An Giang có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy An Giang.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh An Giang báo cáo kết quả, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và một số kiến nghị của Tỉnh; phát biểu của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, trong đó Tỉnh đã xác định rõ định hướng phát triển lĩnh vực nông nghiệp và du lịch để tập trung chỉ đạo. Trong thời gian tới, Tỉnh tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, tăng nhanh xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp có chất lượng và giá trị gia tăng cao; xây dựng An Giang trở thành trung tâm sản xuất các giống lúa, thủy sản, lợn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đồng thời, Tỉnh thực hiện chủ trương xã hội hóa mạnh mẽ nguồn lực của các thành phần kinh tế nhất là kinh tế tư nhân tham gia đầu tư các dự án trên địa bàn.

Về một số kiến nghị của Tỉnh:

1. Về đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tỉnh lập Đề án, trong đó xác định quy mô, sản phẩm và cơ cấu sản phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn lực đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét việc hỗ trợ Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng ý về chủ trương thí điểm phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thực hiện công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Về đầu tư dự án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp, chất lượng cao: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan, nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về đầu tư trung tâm lợn giống công nghệ cao liên kết với Đan Mạch: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu hỗ trợ Tỉnh theo hướng khuyến khích áp dụng mô hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hoặc vốn ODA của chính phủ Đan Mạch để có nguồn lực thực hiện.

4. Về bổ sung dự án năng lượng điện mặt trời trên địa bàn vào Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia: Đồng ý về chủ trương; Tỉnh rà soát, tính toán quy mô, diện tích phù hợp, bảo đảm không xung đột với chiến lược phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và cảnh quan môi trường, gửi Bộ Công Thương tổ chức thẩm định đưa vào Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương, Công an, Quốc phòng và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 47/TB-VPCP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: KH&ĐT; TC, NN&PTNT, CT, XD, TN&MT, NG, CA, QP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KGVX, QHQT; 
- Lưu: VT; QHĐP (3b) NHL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 158/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


857
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10