Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 15-NQ/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 41002 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn số 4546/VPCP-NN ngày 16/09/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 15 NQ/TW về CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn

4546/VPCP-NN,Công văn 4546 2003,Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4546/VPCP-NN V/v sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 15 NQ/TW về CNHHĐH nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 16/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

2

Công văn 9142/VPCP-NN năm 2019 về chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002. Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Nội vụ; - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; -

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

3

Công văn 4157/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông nông thôn góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4157/BGTVT-KHDT,Công văn 4157 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tăng cường quản lý trong lĩnh vực giao thông nông thôn,Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW,Quản lý trong lĩnh vực giao thông nông thôn,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

4

Công văn 8071/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW trong lĩnh vực phi nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TW trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2019 Kính gửi: - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Đài Truyền hình Việt Nam. Về đề nghị của Liên

Ban hành: 07/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

5

Công văn 81-CV/TW năm 2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

81-CV/TW,Công văn 81-CV 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp,Phòng chống khai thác hải sản không báo cáo,Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 81-CV/TW

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

6

Công văn 79-CV/TW năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

79-CV/TW,Công văn 79-CV 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Phòng chống dịch bệnh,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Vi rút Corona ,Thể thao - Y tế BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 79-CV/TW V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường

Ban hành: 29/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

7

Công văn 14478/BTC-NSNN năm 2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Tài chính ban hành

quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW[1], Nghị quyết số 19-NQ/TW[2] và Nghị quyết số 39-NQ/TW[3] của Ban

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

8

Công văn 1089/BYT-MT năm 2021 về tiếp tục triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW do Bộ Y tế ban hành

1089/BYT-MT,Công văn 1089 2021,Bộ Y tế,Tiếp tục triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW,Nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới,Sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 2025,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

9

Công văn 3915/VPCP-KTTH năm 2022 về Hội nghị tổng kết Nghị quyết 10-NQ/TW và Kết luận 12-KL/TW về phát triển vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

3915/VPCP-KTTH,Công văn 3915 2022,Văn phòng Chính phủ,Hội nghị tổng kết Nghị quyết 10-NQ/TW,Hội nghị tổng kết Kết luận 12-KL/TW,Hội nghị tổng kết phát triển vùng Tây Nguyên,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2022

10

Công văn 2433/LĐTBXH-TCCB năm 2022 về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2433/LDTBXH-TCCB,Công văn 2433 2022,Bộ Lao động - Thương binh và X,Sơ kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW,Sơ kết công tác đổi mới đơn vị sự nghiệp,Sơ kết công tác quản lý đơn vị sự nghiệp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 11/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2022

11

Công văn 4517/BKHĐT-HTX năm 2022 về xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến về Dự thảo kèm theo; bổ sung những nhiệm vụ khác có liên quan để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 20-NQ/TW. Ý kiến bằng văn bản xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/7/2022 để tổng hợp chung. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

Ban hành: 04/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2022

12

Công văn 2717/BGDĐT-TCCB năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2717/BGDDT-TCCB,Công văn 2717 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Báo cáo thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW,Báo cáo về công tác đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý,Báo cáo tình hình đổi mới đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2022

13

Công văn 3016/BYT-KH-TC năm 2022 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW do Bộ Y tế ban hành

3016/BYT-KH-TC,Công văn 3016 2022,Bộ Y tế,Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW,Chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới,Công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2022

14

Công văn 4153/TCT-CS năm 2021 triển khai Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 do Tổng cục Thuế ban hành

4153/TCT-CS,Công văn 4153 2021,Tổng cục Thuế,Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động của COVID19,Giải pháp hỗ trợ người dân chịu tác động của dịch COVID19,Triển khai Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

15

Công văn 12373/BTC-TCT năm 2021 phối hợp triển khai Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 do Bộ Tài chính ban hành

12373/BTC-TCT,Công văn 12373 2021,Bộ Tài chính,Phối hợp triển khai Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15,Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động của COVID19,Giải pháp hỗ trợ người dân chịu tác động của dịch COVID19,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

16

Công văn 113/UBTVQH15-CTĐB năm 2022 thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 100 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

113/UBTVQH15-CTDB,Công văn 113 2022,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bắt giam giữ khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân,Khoản 1 Điều 100 Luật Tổ chức chính quyền địa phương,Khám xét nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 10/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2022

17

Công văn 15/VPCP-NN năm 2022 về dự thảo Nghị định quy định lấn biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

15/VPCP-NN,Công văn 15 2022,Văn phòng Chính phủ,Dự thảo Nghị định quy định lấn biển,Nghị định quy định lấn biển,Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định lấn biển,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

18

Công văn 4143/VPCP-CN năm 2021 về thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

4143/VPCP-CN,Công văn 4143 2021,Văn phòng Chính phủ,Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW,Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW,Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 02/NQ-TW,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

19

Công văn 99/UBTVQH15-GS năm 2021 triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”, Nghị quyết số 18/2021/QH15 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”; Nghị quyết số 288/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2022

20

Công văn 3975/VPCP-NN năm 2021 về hoàn thiện dự thảo Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3975/VPCP-NN V/v hoàn thiện dự thảo Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW. Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về đề nghị ban hành Kế hoạch và Đề cương

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152