Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 146/2017/N������-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 229785 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 146/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP

146/2017/ND-CP,Nghị định 146 2017,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định,Dự thảo sửa đổi Nghị định,Sửa đổi bổ sung Nghị định,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/2017/NĐ-CP

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

2

Nghị quyết 146/NQ-CP năm 2021 về mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

146/NQ-CP,Nghị quyết 146 2021,Chính phủ,Mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương tỉnh An Giang,Hợp nhất cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương,Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

3

Nghị quyết 146/NQ-CP về điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

146/NQ-CP,Nghị quyết 146 2020,Chính phủ,Điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam,Vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam 2020,Điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài 2020,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

4

Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

146/2020/ND-CP,Nghị định 146 2020,Chính phủ,Sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP,Hướng dẫn miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp,Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

5

Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế

146/2018/ND-CP,Nghị định 146 2018,Chính phủ,Hướng dẫn luật,Luật bảo hiểm y tế,Hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/2018/NĐ-CP

Ban hành: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

6

Thông tư 146/2017/TT-BTC về hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino do Bộ Tài chính ban hành

146/2017/TT-BTC,Thông tư 146 2017,Bộ Tài chính,Kinh doanh casino,Quản lý thu thuế,Thu thuế doanh nghiệp ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/2017

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

7

Quyết định 146/2017/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

146/2017/QD-UBND,Quyết định 146,Tỉnh Ninh Thuận,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

8

Nghị quyết 146/2017/NQ-HĐND về thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ

146/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 146 2017,Tỉnh Đồng Tháp,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/2017/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2018

9

Nghị định 146/2016/NĐ-CP quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển

146/2016/ND-CP,Nghị định 146 2016,Chính phủ,Niêm yết giá cước vận tải ô tô,Niêm yết giá,Cước vận chuyển hàng hóa,Giá cước vận chuyển hàng hóa,Vận chuyển hàng hóa,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2016

10

Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP

ĐIỀU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm

Ban hành: 29/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2022

11

Nghị định 146/2013/NĐ-CP công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

146/2013/ND-CP,Nghị định 146 2013,Chính phủ,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2013

12

Nghị định 146/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

146/2007/ND-CP,Nghị định 146 2007,Chính phủ,Xử phạt hành chính giao thông đường bộ,Vi phạm pháp luật giao thông đường bộ,Vi phạm giao thông đường bộ,Vi phạm an toàn giao thông đường bộ,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2007

13

Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1260/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

146/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Thực hiện Quyết định 1260/QĐ-TTg,Phổ biến pháp luật trong giáo dục nghề nghiệp,Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật Hưng Yên,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2022

14

Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hạnh phúc --------------- Số: 146/KH-UBND Đà Nẵng, ngày 01 tháng 8 năm 2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Thực hiện Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về

Ban hành: 01/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2022

15

Nghị định 146/2006/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

146/2006/ND-CP,Nghị định 146 2006,Chính phủ,Thành phố Vĩnh Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thành lập thành phố,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 146/2006/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 01/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2006

16

Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án 09-ĐA/TU về giáo dục thông minh và học tập suốt đời, trọng tâm là học ngoại ngữ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

146/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Giáo dục thông minh Cần Thơ,Đề án học tập suốt đời,Ưu tiên việc dạy và học ngoại ngữ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146

Ban hành: 06/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2022

17

Kế hoạch 146/KH-UBND về phát động phong trào thi đua kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2022

nông lâm sản và thủy sản) chậm nhất đến ngày 29/6/2022. 2. Hồ sơ, thủ tục - Tờ trình đề nghị khen thưởng; - Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng. - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi

Ban hành: 24/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2022

18

Kế hoạch 146/KH-UBND triển khai các hoạt động văn hóa - văn nghệ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

146/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Công tác văn hóa văn nghệ,Triển khai hoạt động văn hóa văn nghệ Đồng Nai,Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2022

19

Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2022 về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp quốc trên địa bàn tỉnh Sơn La

146/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Thực thi Công ước quyền dân sự chính trị,Thực thi khuyến nghị Ủy ban Nhân quyền quốc tế,Tăng cường thực thi Công ước quyền dân sự,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2022

20

Kế hoạch 146/KH-UBND thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022

--------------- Số: 146/KH-UBND Quảng Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2022 Thực hiện Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74